New York krossar crossar

Läs hela artikeln på Nordfront: New York krossar crossar

Illegala fordon beslagtagna • Körs över med bulldozer i film.

De skulle ha staplat en hög med n***** och kört över med bulldozer om de verkligen ville ta itu med det som är en fara på New Yorks gator.

3 gillningar

Är det verkligen bra för miljön?

Det är inget nytt. En borgmästare i Litauen gjorde något liknande, och till råga på allt så satt Erik och Mackan i samma fordon. Allt för att skapa en världsnyhet, som var killarnas mål i ett tv-program de hade.

Det du skriver är fullständigt vidrigt och höjden av white supremacy, 6 triljoner gasade judar, klimatbluffen, Greta, covidbluffen…men det var min första tanke också.

2 gillningar

Som nationell är man rasmedveten, men det innebär inte att man bör tala illa om någon annan människa utifrån ras i kanske en kultur utan för Nordeuropa. Det finns de som tror att mörkhyade är sämre på grund av deras yttre, men det är i grunden helt andra faktorer som är så mycket viktigare när det gäller särskiljning av mänskligt beteende. När man betraktar historien är det lustigt att se att mentalitet tycks vara överställd det yttre synliga när det gäller människan. Det kan märkligt nog bo en sann arier i en till synes helt mörkhyad, medan det hos en lång blond och blåögd människa kan bo en själ som man kan förvänta sig av dess motpol rent yttre mänskligt sett. Det har väl en gång sagts att man inte ska bedöma hunden efter håren, och det kan nog ibland vara sant. Men sådana tankar är bara en parameter i helhetsbilden och kanske inte något att bilda en världssyn på. Här i norden är det sällan någon tveksamhet i sådana här frågor. Det har mer blivit prestige i att allt som kan kategoriseras som det minsta nationalsocialistiskt är något sionistiskt värdefullt att motarbeta. Men en nordisk nationalsocialism är inte det samma som forna tiders version av världsåskådningen.
Det är dock viktigt att påpeka att ickevita främlingar inte kan ges ett inflytande i rörelsens frihetskamp. Numera vet alla att nordisk nationalsocialism står för något helt nytt politisk sett här i norden. För mer politisk information, besök Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Förr sa man att en bra röding är en död röding. Om du är så enkelspårig att du inte kan uppdatera det begreppet till dagens verklighet, så är du nog “hoffnungslos verloren” på vårt “koncernspråk”. Tråkigt, du verkar ju ha en del bra åsikter.

1 gillning

Politikens väg är inte alltid rak, vilket den nog borde vara. Man får infoga sig i sådant som man kanske avskyr allra mest och hålla god min. Men samtidigt ständigt hålla sanningens fana högt inom sig. Det finns bara en väg till nationell sann befrielse, men man måste tänka smart och inte rusa rakt fram i utställda sionistiska fällor. Den som skulle ställa sig ensam på ett torg och med megafon skrika ut sina inre ideal skulle snart vara förlorad för kampen om ett fritt Norden och i förlängningen kanske mycket mer.

Vet du vad min andlige ledare Adolf Hitler hade för uppfattning om politik och politiker? Om du tror på den politiska cirkusen som återkommer vart fjärde år, så är du bara att beklaga.

Men det fanns en poäng som du kanske inte själv begripit; Hitler tog makten mha politiken och sen avskaffade han den.

1 gillning

Som nationell följer man råd som kommer uppifrån det övre ledarskiktet. När det gäller nationell nordisk kamp är det mycket att tänka på. Det är inte bra att frustrerad rusa rakt fram om så inte är helt tvingande av akut situation. Genomtänkt handling i samklang med lednings uttalade politiska ambition är alltid för rörelsen att föredra. Har ofta hämtat inspiration av tänkvärda ord i podden Ledarperspektiv med Simon Lindberg. Men även chefredaktören Martin Saxlind har i artikel om Politiska soldater fört fram åsikter nog så värda att beakta för en framgångsrik frihetskamp.
Folkgemenskap!