Nationalsocialisterna börjar införa djurskyddslagar i Tyskland

Läs hela artikeln på Nordfront: Nationalsocialisterna börjar införa djurskyddslagar i Tyskland

21 april 1933 • Denna dag införde Tredje riket en lag som reglerade hur djurslakt skulle gå till för att inte plåga djuren i onödan.

Jag har under lång tid hävdat att både halal och korsher slakt ska förbjudas i Sverige.
Rainfedt var jag glad när han kom till makten, nu avskyr jag honom.

1 gillning

Efter befrielsen av Westpreussen 1939 förbjöds direkt tvångsmatning med sädeskolvar på gäss. En plågsam matning för Gässen skall bli extra feta. I de protestantiska områden förekom det inte, men i de katolska skedde överträdelser som först skarp tillsägelse sedan böter och straff.

Det är mycket inom djurhållning som måste ses över. Man har ett stort ansvar när man sysslar med djuruppfödning. Ritualslakt är något vedervärdigt och har ingen plats i vårt moderna samhälle. Självklart ska djur ha det så bra och normalt som det går. Exempelvis transporter är ett stort problem, då det orsakar så mycket stress hos djuren. Kommer även ihåg en äldre bekant som brukade säga ord som, att en bra slaktare skrämmer inga djur. Nationalsocialismen var och är en föregångare när det gäller djurskyddslagar, men det vill de sluga inte kännas vid så klart.

1 gillning

Caring about the welfare of animals is as Aryan as you could possibly imagine! It is in our race soul and only Aryans are really capable of caring about the welfare of animals and their needs. That is something that apparently other races completely lack. The Jewish owned media has been pushing a lie about alleged Native American “ways of nature” and their “deep respect” for animals and nature. Virtuous savages are supposed to be these great “environmentalists” while “evil racist Whites” are supposed to be these great polluters of our world and people who inflict pain on animals. But we can see that only Aryans are really capable of any real compassion toward animals and their wellbeing!