Nationalsocialismen och socialismen

Läs hela artikeln på Nordfront: Nationalsocialismen och socialismen

Artikel av Göran Oredsson • Från tidningen Solhjulet 2002.

1 gillning

Får gärna lägga upp fler sådana här gamla artiklar i framtiden.

En makalöst bra artikel från Göran Oredsson. :ok_hand:

Förvånande är det att den passar in så bra i dag anno 2022 - som jag lät trycka i Görans eftermäle med slut citatet:
Kampen var hård, men Du vann dock till slut, ty allt vad Du skänkt oss kan aldrig dö ut.

1 gillning

Mycket bra artikel och kloka ord av Göran Oredsson. Det hade varit underbart om det vita svenska folket redan på den tiden hade haft förstånd att ta till sig ord om nationalsocialismens inre kärna som handlar om att värna det riktiga svenska folkets bästa framför att vi som vita ska utraderas samtidigt som vi under tiden tvingas arbeta för att ge sionismens självcentrerade sluga flinande internationella utsugare makt över det vita folk som i verkligheten helt står för ryggraden i samhället. All denna kostsamma och bedrövliga barlast vi har påtvingats genom mörk mångkultur är ett tyngande ok vi måste kasta av oss snarast.

När man så här genom en äldre nationell artikel får möjlighet att blicka tillbaka, då förstår man att kampen för vårt vita nordiska folk måste intensifieras. Det måste vara oerhört frustrerande för dig Vera att se hur Sverige förfallit som det gjort som nation och att dess riktiga vita svenskar är så trögtänkta att de inte förstår att det omgående är dags för en helt ny och folkälskande politik.

Du Vera, och Göran har gjort ett stort grundläggande jobb för att försöka väcka de helt otroligt trögtänkta vita svenskarna. Den moderna nordiska nationalsocialismen av idag har tagit nya steg mot att skydda vårt folk med fokus på vårt folks rasliga överlevnad. Det kan ibland se ut som vi nationella kämpar i en total motvind och att vi befinner oss i en oändligt lång uppförsbacke.

Men måste här säga att Du Vera är en inspirationskälla, och Du ska veta att det ständigt tänks på dig med bara goda tankar och största respekt. För om exempelvis bara 10 procent av landets svenska kvinnor och män kunde ta till sig den kampanda bara till en liten del som Du än i denna dag besitter nationellt så skulle snart mycket i vårt plågade land snart se helt annorlunda ut. För alla nytillkomna läsare som läst detta och förstår allvaret i situationen finns det idag inget annat politiskt alternativ än att stödja - Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

1 gillning

"Tage Erlander ansattes för övrigt i en TV-intervju och förnekade inte alls ”att vi och bondeförbundarna hämtade mycket från Tysklands 1930-tal och det var mycket bra, ty med detta hindrade vi ’hemma-nazisterna’ komma fram!” "

Mycket intressant! Vilken TV-intervju och vilket år var detta?

Upproret, vilket som begrepp bör göras till föremål för en bredare statsvetenskaplig analys och som under de svekfulla och tyranniska förhållanden vi tvingats leva under där endast politikernas och medias åsikt och aldrig, säger aldrig folkmajoritetens fått fälla avgörandet i bl a den för den svenska nationen, statsfinanserna och tryggheten till liv och lem helt ödesavgörande migrationsfrågan, utgör en utomparlamentarisk nödventil, dvs “sista utväg” som det formuleras i den del av FN-stadgan (UDHR) som Sverige ratificerade i Paris 1948 och haft tid att tänka över, och beror säkerligen på hur pass väl regeringen Kristersson lyckas implementera tidöavtalet.

Margarereta Andersson får ursäkta, men det demokratiska paradigmskiftet lär inte gå att stoppa. Svenskarna har gjort uppror förr och det har säkert varit nära flera gånger därefter (som det t ex mullrat i de militära leden). Det så kallade jävlaranammat bör finnas nedärvt i de svenska generna, men många indoktrineras idag från barnsben att tro att dom är skapta för något dom inte är och aldrig kan bli, typ manlig Lucia. Här återstår mycket pedagogiskt upplysningsarbete.