Nationalsocialism – mer än bara organisering

Läs hela artikeln på Nordfront: Nationalsocialism – mer än bara organisering

“Att vara nationalsocialist är att bekänna sig till naturen och dess lagar” • Emma Karlsson ger sig in i debatten om vem som är nationalsocialist.

1 gillning

Här har vi en kvinna med skinn på näsan som vågar opponera mot manliga representanter i organisationen som åtnjuter stor respekt. En sådan är Marcus Hansson.

Det är tufft och bra (och även helt korrekt) att våga göra detta om man har en annan uppfattning.

Jag själv tycker att Marcus Hansson har helt rätt i att en nationalsocialistisk bekännelse som inte resulterar i att vederbörande organiserar sig i kampen för vårt folks överlevnad klingar falskt.

Med detta sagt så tycker jag ändå att det är bra att Emma Karlsson lyfter fram att nationalsocialismen är en livsåskådning, men jag förstår inte varför en människa som bekänner sig till en livsåskådning ställer sig utanför den gemenskap som alla livsåskådningar går ut på?

Att ha en livsåskådning för sig själv är mycket märkligt?

Finns det någon som har en religion för sig själv? Nej, det har man tillsammans med andra människor som delar denna livsåskådning.

Och det gäller även nationalsocialismen tycker jag.

1 gillning

jag var nationalsocialist långt innan jag ens visste vad ordet innebar, tom. på den tiden då jag var kommunist så var jag egentligen nationalsocialist i ordets rätta bemärkelse.

2 gillningar

Mycket bra, pedagogisk artikel! Allt handlar ju ytterst om den mänskliga, nedärvda självbevarelsedriften för familjens, folkets och fosterlandets väl. Allt annat är sekundärt, underordnat och banalt. Många är därmed nationalsocialister utan att veta om det därför att det egentligen är en självklarhet för den normalbegåvade vilket fler och fler kommer att inse av tvingande skäl.

Nationalsocialism är en världsåskådning vilken precis som artikelförfattaren Emma Karlsson tydligt förklarar, bra mycket mycket mer än bara medlemskap i en organisation. Det handlar så klart om ett helhetstänk som rör hela tillvarons alla aspekter här på jorden. Förstår även att Marcus Hansson i sin föregående artikel inom ämnet om vem som är nationalsocialist, trycker mycket hårt på att man ska vara organiserad och verkligen vara en medverkande del i kampen för att kunna ses som en riktig nationalsocialist. Det är väl självklart viktigt att så många som bara kan är med för att bygga upp strukturer och ta ansvar för att finnas på viktiga poster i samhället. När allt fler nu inser att det måste ske en förändring politiskt så kommer massorna snart att gå från alla partier till det enda partiet och organisation som har det vita folkets bästa på agendan. Det får då inte bli som så att det kommer att vara tomma stolar i kommunalhusen eller att det inte finns någon som är beredd och kan ta plats i riksdagen. För det kommer med all säkerhet att ske en total omstrukturering av samhället. Revolution är ett starkt ord många känner som en omvälvning innebärande endast våldsamheter. Den omvälvning som nu snart kommer att ske är av en annan typ, det handlar om att människan kommer att ta makten över de som blivit omänskliga. Demokratin av idag har spelat ut sin roll eftersom de som egentligen har styrt i bakgrunden i hundratals år har gått över en gräns de aldrig borde ha passerat om de hade haft förstånd att förstå och kunde sätta sig in i andra folks sätt att vara och tänka. Pengar och guld är i verkligheten bara ett verktyg avsett till att betala för varor och tjänster med.

Det har filosofiskt av någon sagts att den första miljonen för en från början mycket fattig är en milstolpe, de andra som sedan kommer ger inte alls den känsla som den första miljonen kanske gav. Det är inget fel i att vara rik, men det får inte bli så att pengar betyder allt. Man kan aldrig någonsin köpa det viktigaste som är det som i naturen redan finns och som är uttryck för kärlek och omtanke. Det har sagts att vad tjänar det till om man vinner hela världen, men förlorar sin själ. Det går inte att köpa och äga en människa oavsett ras och härkomst. Man kan skapa en förskrämd ja-sägande slav, men människans fria vilja och dess inre själ om man så vill går inte att tillskansa sig genom någon världslig makt och slughet som de styrande sluga i bakgrunden tycks tro. Nationalsocialismen är i sig en världsåskådning som står på sina egna ben och inte behöver kompletteras med någon extra religion om man nu inte personligt känner för något sådant. Men världsåskådningen som sådan är för en religionsfrihet. I det tidigaste partiprogrammet från nationalsocialismens barndom i Tyskland år 1921 talades det exempelvis i punkt 24 om en positiv kristendom.

När man läser nationalsocialismens första programförklaring i punktform ser man att det är ett till den tiden rätt så tidsbundet, men rätt mycket går att överföra till den tid som är idag. När det gäller nordisk modern nationalsocialism försöker fienden till nationell frihet ständigt svartmåla och på alla sätt misskreditera det enda alternativet som finns till sionistiskt slaveri. Den vita rasen har självklart rätt att existera och gå sin egen väg, liksom andra raser har rätt att vara där de hör hemma. Massinvandring och påtvingad rasblandning är en krigsförklaring mot naturens grundläggande uppbyggnad och strider mot all slags logik för den som har den minsta självkänsla. Nationalsocialismen var under krig av tvång tvungen att vara hård och fanatisk. De som sitter och slugt styr vet att det inte finns någon som har rätt att förtala oskyldiga människor. De sluga som har placerat sig där de egentligen inte har rätt att sitta smutskastar alltid oss nationella och försöker sammankoppla oss med påhittade vidrigheter som de inte kan belägga.

Nog kan man vara nationalsocialist utan att vara ansluten som medlem eller officiellt organiserad. Men det är ändå en plikt att göra allt vad man kan för sitt vita folks överlevnad i kampen som pågår dygnet runt och inte bara här i vårt land. Det enklaste sättet att visa kärlek till sitt eget vita folk är att stödja frihetskampen från allt vad sionistiskt tvång och förtryck heter. Redan idag kan man skicka in en medlemsansökan, det går även bra att stödja kampen ekonomiskt. För dig som vill veta mer om kampen för nationell social frihetskamp, besök Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

2 gillningar

Martin: Samma här. Jag har också alltid varit nationalsocialist i mitt hjärta, men jag har inte vetat om det därför att jag inte visste eller förstod vad nationell socialism är? Och detta är jag övertygad gäller för de allra flesta av vårt folk. Nationalsocialism som är en naturlig livsåskådning är naturlig för oss nordiska människor som älskar naturen.

För mig föll alla pusselbitarna på plats efter att jag sett Adolf Hitler The Greatest Story Never Told.

Då förstod jag hur allting hänger ihop.

Jag förstod att nationalsocialism betyder FOLKGEMENSKAP…

Nation: Folk Socialism: Gemenskap

Om du förstår att nationalsocialism betyder och innebär FOLK-GEMENSKAP då finns det inget naturligare i världen än att ansluta sig till denna gemenskap.

Man kan inte ha gemenskap med sig själv.

Det förstod jag direkt. Inom en månad efter att jag sett The Greatest Story hade jag ansökt till Nordiska motståndsrörelsen.

På motståndsrörelsen.se skriver i dag nästeschef Daniel Gerdås om dessa människor som säger sig sympatisera med oss men som inte går med oss.

Jag delar Daniel Gerdås uppfattning att den viktigaste anledningen till att människor som sympatiserar med oss inte går med i kampen är att dom är FEGA.

Så jag tycker alla ska läsa Daniel Gerdås utmärkta artikel från i dag och fråga sig själv:

Är jag verkligen en fegis? Eller ska jag börja våga stå upp för mig själv, min familj, min släkt, mina vänner, mitt folk, och börja kämpa emot den (((evige fienden))) för frihet och en framtid för vårt folk?

Vad är ni rädda för?

Var inte rädda!

2 gillningar

Jag håller med Emma, men samtidigt håller jag med Marcus att man även måste organisera sig eller göra något annat konkret än att bara vara medveten om vad nationalsocialismen står för och hur man ingår i denna världsåskådning.

Därmed naturligtvis inte sagt att Emma inte gör något konkret. Tänk om vi hade fler nordiska kvinnor av hennes kaliber.

1 gillning

Jag är ingen pedagog. Men Ni natursvärmande kanske blir förvånade. AH Yttrade. Naturen är skapat av en högre makt, oföränderlig om man inte förstör den . Städerna däremot är skapat av människor med inspiration och visioner som ger skaparglädje som vi inte skall förakta och jag har visioner - massor - men ett fyllo i England vill ha krig.- - . Nu har jag i hela mitt liv organiserat mig från det jag var 10 år gammal. När min käre make gick över till sina hjältar blev jag vilse. Vad skulle jag göra som nationalsocialist UTAN organisation?? Är van vid det, men vägarna kom till Er tack vare ER organisation. Skulle känna mig utlämnad och ensam utan att vara organiserad. TACK Nordiska motståndsrörelsen.

2 gillningar

Det är en plikt att som nationalsocialist organisera sig när vår ras står under attack från den eviga fienden.

Du har helt rätt i det du skriver I ditt inlägg :+1: