Nationalsocialism eller Sionism

Sionismen är en ideologi som i längden inte kan fungera när allt fler kanske har vaknat upp ur en tanklös slummer där jakt på det ytliga ekonomiska kanske mest gett besvikelse och en inre tomhet. Det enda verkligt viktiga i världen för en upplyst människa är naturens sanning om vikten att vara medveten om ursprunget och vikten att respektera sig själv, de närmaste och att älska sitt eget folk. Har man dessutom andligt en tro på något mer efter detta är det bara något som kan stärka tanken.
Men det betyder inte att man i någon sorts övertrons anda har rätt att trampa på andra folkgrupper. Hur stor och unik man än tror sig att vara är man nog ändå bara ett gruskorn i universums evighet. Det är något som nationella nog vet utan att orda så värst mycket om skulle man kanske kunna säga. Men försök aldrig krossa den vita folksjälen är något som skarpt bör påpekas i rätt så starka ordalag. Nationalsocialismen är av en helt annan naturnära art än bara en blind tro på kanske inlärd tom lära. Sionismen och Nationalkänslan har tankemässigt länge varit motpoler. Mångkulturen här i landet skapades av sluga sionister för att marginalisera vita nationellas inflytande över sina förfäders land. Nordbor har dock gener inom sig som inte någon så kallat slug bör håna och hunsa allt för länge. Det kommer nog stå tanklösa dyrt, för vikingablod rinner ännu i många vitas ådror här i norden. Skulle här kunna utveckla det hela lite närmare, men tror att många har sina egna tankar…

1 gillning

Sionismen grundades i slutet av 1800-talet som en motreaktion mot judarnas pogromer och förföljelser. Tanken var att i grunden kämpa och förmå väst att erkänna en judisk stat i Israel där judarna skulle kunna återvända. Dessa krafter lede till att förnäma bankirer och frimurare blandade sig i europeisk och amerikansk politik och världskrig. De stötte också marxismen och försvagningen av Ryssland under deras krig med Japan. Man ville bryta ner stater som de ansåg vara ett hot mot judenheten och andra sidan stötta stater som England och USA som lovade sionisterna en fristat i Palestina.

Den moderna sionismen kämpar än idag med sitt högborg i USA väldigt starkt och hänsynslöst för judarnas intressen, man startar krig och oroligheter världen över som endast stärker den judiska staten och försvagar väst.

Motpolen nationalsocialism var reaktionär mot de tidiga sionistiska krafterna. Hitler var införstått att Versailles freden och Tysklands kapitulation under första världskriget hade i stort att göra med sionismens involvering i kriget, där man fick USA att gå in, och finansiellt hjälpte Storbritannien att krossa Tyskland under de sista åren av kriget.

Nationalsocialism var dock så mycket annat, men blev influerad av sionismen. Därtill influerad av hitlerismen, som gjorde nationalsocialismen mycket mer effektiv och brutal än vad den kanske hade utvecklats sig utan Hitler eller utan hotet från sionismen.

Sionismen är ett intressant fenomen, för samtidigt som den helt tydligt är konstruerad för att skydda och stärka det judiska folket som etnicitet, så agerar den oftast på ett sätt som får en motsatt effekt. De flesta som inte är helt omedvetna om hur världen idag är strukturerad förstår att kapitalet styr och att ingen så kallad demokratisk folkvilja råder. Det handlar alltid bara om vem som har mest pengar att köpa sig ett politiskt inflytande för. Det ser man inte minst på USA där politiker inför val brukar sponsras med oerhörda belopp av oftast judiska köpmän och dess organisationer. Sedan sitter det till slut alltid en judestyrd president och styr ett icke-judiskt folk som kanske inte förstår varför amerikanerna alltid ska tvingas att kriga i ett främmande land någonstans långt bort i Mellanöstern. Denna sionism råder även här i Norden för annars skulle nog inte det judiska vara så närvarande. Man kan nog inte förneka att judisk makt tycks råda rent sionistiskt i hela maktapparaten

Nationalsocialismen som många judar väl i allmänhet tycker så illa om är i grunden inte det som den blev under andra världskriget. När många idag hör ord associerat med nämnd världsåskådning dyker endast inlärda negativa bilder upp från filmer i krigsmiljö där främst judar lider. Det är sant att det judiska folket hade det mycket svårt under kriget, men de var väl inte unika på den punkten. Det som Tysklands ledare under aktuell tidsepok skrev i sin första bok och som politiskt tyvärr i mycket ännu är sann är att juden alltid tycks ha haft en mentalitet som förvånar. Pengahunger och girighet är inget unikt för juden, det finns inom de flesta människor. Men det här att framhäva sig som unik och bete sig som nästan en gudomligt utvald varelse är unikt. Religion som tolkas fel kan vara totalt skadligt för alla och leda till en helt tanklös fundamentalism, det är något många vet.

Dagens politiska brist på helhetssyn och otaliga till synes helt slugt skapade problem som ibland medialt kanske blåses upp som sanning som ingen får ifrågasätta är inte sällan direkt fabricerade och kan ofta lätt hänföras till en sionistisk maktsträvan. Nationalsocialismen tycks skilja sig rätt radikalt ifrån Sionismen på den punkten när det gäller psykologiskt hanterande av verkligheten. Sionism tycks ha fastnat i ett evigt tillbakablickande, medan Nationalsocialismen i norden av idag mer logiskt har konstaterat att gårdagen är förbi och att en annan tidsanda råder. Man kan väl tycka vad man vill, men nu är det nog dags att dra ett streck och gå vidare som nationella ofta har som sin inre ledstjärna. Nationalsocialism här i landet och i denna dag handlar om vad som är bra för det vita nordiska folket som kollektiv och inget annat, vad än sionismens hantlangare kanske säger. Därför kan alla nationella stolt vandra sina förfäders väg fram mot en allt ljusare framtid…

om man ska vara lite fräck och om man ska se ens folks överlevnad ur ren pragmatisk syn (alltså släppa ALLT om principer, vad som är rätt och fel, heder, m.m) så hade ju en “”""“germansk sionism”""" varit något önskvärd.
tänk er transnationella organisationer och hemliga grupper som bara jobbar för ett mål - och lurar urbefolkningarna i länderna dessa germaner bostätter sig i - germanska folkets överlevnad!

kanske vi nordbor ska besämma oss om en utvald plats, röja bort den redan existerande befolkningen och använda en större, starkare supermakt att göra vårt skitjobb, som Israel använder USA

Det finns många sätt att beskåda verkligheten på. Det borde nog kanske inte behövas att ens göras. Men kanske krävs det ibland att någon harklar sig, hostar och spottar ur sig damm som kanske har samlat sig i halsen och talar ut.- Det finns sedan urminnes tider ett - de vita folkens hem kallat för Norden, en plats där tusenåriga mänskliga band och inarbetade länder, genom vita nordeuropeiska familjeband och kontakter som i samhörighet bortom all slags tvekan bevisat kärlek till de sina och det vita nordiska folkets överlevnad är otvetydig. Inget vitt folkslag eller etnicitet inom nordens gränser ska någonsin behöva vara underdåniga slavar under någon falsk nedtryckande översittande yttre främmande makt. Det skulle inte behövas att sägas, men ett fritt norden handlar om fria staters folkliga gemenskap. Det finns många tankar i detta ämne och hänvisar till NMR:s sida om detta: Frittnorden.nu – Faktabank om EU och presentation av ett sundare alternativ
Folkgemenskap!