"När kollapsen kommer går jag med"

Läs hela artikeln på Nordfront: "När kollapsen kommer går jag med"

Många sympatisörer väntar på en “kollaps” • Karl Folkesson anser att väntan måste upphöra.

Adolf Hitler skriver om detta i kapitlet “PROPAGANDA OCH ORGANISATION” i världens bästa bok “MIN KAMP”.

Greenpilled Förlag

Adolf Hitler har alltid rätt.

1 gillning

Du har så rätt Folkesson , verkligen . Hur många gånger fick vi höra under NRP kampen: “Tiden är inte mogen än” under 50 år. Helt enkelt en feghets ursäkt. Hur mogen skall den egentligen bli? Det som vi varnade för - har blivit sann! Våra nya generationer av nationalsocialister har det så mycket svårare - säg mig : Skäms ni inte, som är gamla nu, att er feghet gett ett sådant resultat som efterlämnas till våra unga kämpar? Ni som lever ännu får gärna ge stöd NU - bättre sent än aldrig - till Nordiska motståndsrörelsen. Bot och bättring somt sagt.

1 gillning

Ni som inte är delaktiga i kampen kan ju skriva vilka ursäkter ni har som en kommentar under denna artikel!

Må så vara att det finns en uppenbar “tröghet” vad gäller rekrytering av potentiella krafter men allt kan inte skyllas på folket då rörelsen bör vara självkritisk och analyserande vad gäller rörelsens nuvarande framtoning som bör kompletteras med en “aptitligare” dito. Mer “folklighet” och mer av tilldragande social kompetens är att önska. Detta går att åtgärda utan att slänga ut barnet med badvattnet!

Gå med och förändra det du kritiserar då?

Det finns ju flera olika organisationer man kan gå med i med olika inriktningar.
Tex dvs, afs och nmr.

Att sitta på läktaren och gnälla på folk som iaf gör nåt för att förändra framtiden är udda

Jag tror gott om dig Kurt och visst kan man “gå med” och försöka förändra. Din uppmaning må vara framstegsvänlig men hur många följer rådet i närmandet av en auktoritär, militant rörelse med ledarprinciper? Det är tyvärr inte massan så intresserad av. Grunden måste därför byggas rätt för att resten ska kunna bli stabilt. Framtoningen måste bli mer attraktiv utan att några principer offras. Social kompetens och mer av folklighet är vad som behövs. Det är i sig positivt att vi kan diskutera detta här men nu gäller det att får ord till handling. Ansvaret faller tungt på ledarskapet som håller i rodret.

Här är dagens citat av författaren Adolf Hitler:
”Den, som vill leva, må alltså kämpa, och den, som inte vill strida i denna den eviga kampens värld, förtjänar inte att leva. Även om detta synes hårt - så är det nu en gång så!”
(Mein Kampf)

Man kan förvisso lära av historien men vi lever i en föränderlig värld som kräver nyskapande och känsla för det som är före det som var.

En gång sade någon i telefonen:" Det behövs en ny Hitler " " Håller inte med, " Svarade G Oredsson. Vi hade och har mycket bra ledare - men vad som behövs är en trofast medarbetarstab , en ny Goebbels, Göring Hess osv, " “Ja, ursäkta Du har rätt” blev svaret. Vi har inom NMR en del trofasta medarbetare kring vår ledare Simon Lindberg. Jag tror och tycks veta att det är “högt i taket” med olika idéer som kan komma till tals. MEN det finns alltid gnälliga “Abermenschen” som prompt vill ha SINA som huvudfrågor och har ingen hum om kampens svårigheter som vår ledare får befatta sig med och undvika för många konfrontationer med PK samhället. Vi äldre kan komma med vår erfarenhet visserligen, men får ändå tänka på att det nya samhället med dator generationen är lite främmande för oss? Med säkerhet måste man veta att ungdomen kan behärska den - men inte vi. Med enkla ord; Bli inte purken om Dina idéer inte kan genomföras utan låt LEDNINGEN avgöra det, viktigast är sammanhållningen och grundstenen inom nationalsocialismens kamp även om DU får ge med Dig. (Tro mig, det får jag göra i bland ) Trofastheten kring ledningen nr. 1 . Vi sa på vår tid : Ein Volk, ein Reich ein Fuehrer - något ditåt kan gälla än i dag?

2 gillningar

Detta svar till XXX - se där kan inte placera rätt.

Om nu Motståndsrörelsens representanter och ledning skulle anse sig vara oantastligt perfekta i en felfri rörelse så är allt skrivandet här totalt meningslöst. Min hittillsvarande erfarenhet är naturligtvis att så inte är fallet. Enligt mitt förmenande är ingen människa felfri och i förlängningen inte heller någon rörelse eller något parti. Den förnuftiga människans absolut viktigaste lärdom är att man alltid har något att lära. Just denna sanning är nyckeln till maximal kraft och framgång. Liksom en dirigent måste ha så kallat musiköra så måste politiska ledare har social kompetens och lyhördhet för bra idéer.

Det finns två anledningar till att jag inte är med i Motståndsrörelsen och den främsta är att jag inte ska vara dubbelansluten. Lojaliteten ligger där man är edsvuren.
Med det sagt, så är jag ju faktiskt en del i Kampen, även om jag inte syns eller hörs särdeles mycket numera.

Du är en ABERMENSCH xxx- har ju skrivit att NMR är mottaglig för idéer - har aldrig påstått att ledningen är felfri, men det MÅSTE vara den som bestämmer som har inblick vad som lämpar sig. Dels är vi ingen förbannad demokrati som babblar i det oändliga. Dels står vi under ett tryck som icke kämpande kan begripa, DÅ är enigheten väldig viktig för att inte bli sårbar. JAGET måste bli VI och fordrar eftergifter i ett så fint kamratskap som NMR har .-- Ex; Dr Goebbels var HELT emot anfallet på Sovjet,(Även min far) men kunskapen om anledningen fanns högre upp och lydnad var en förutsättning för den fortsatta kampen. Är det så svårt att förstå?

1 gillning

Ett PS som är lite rolig i sammanhanget. Svenska frivilliga i SS var duktiga soldater - men en tysk ex Major yttrade; “Tysken lyder, skall ta en höjd. Den svenske soldaten frågade alltid “Varför?” Godtogs förklaringen DÅ fanns det inga hänsyn utan kämpade tills höjden var tagen.”

1 gillning

Jag förstår men jag tror du missförstod mig en smula.

Majoriteten av svenska folket är fega. Därför kommer Sverige att gå under som vit nation. Demokrati är ett säkert sätt att nästan utrota de renrasiga germanerna. Denna imbecilla ideologi bör förbjudas. Fega dumskallar ska inte bestämma landets politik.