Mystik och etik!?

Mystik och etik!?
Världen och människorna är svåra att förstå sig på. Ingenting är enkelt. Saker kräver utforskande och eftertanke! Mystikerstadiet är ett stadium där individen söker kontakt med det essentiala all-ena. Genom attraktionens alla uttryckssätt når han meditativ förståelse för det som den mentale inte riktigt kan greppa. Därpå följer stadiet när individen söker kausalt begripande genom kontakt med kausalhöljets intelligenscentrum. Vishetens kärlek(enighet)-visdom aktiveras i människans liv.

Missbruk av kunskap leder obönhörligen till kunskapens förlust! Därför är det så viktigt med att ha en hög etisk standard. Annars kommer det att göra dig till en dum dåre.

När vi gör oss mogna och värdiga att ta emot helig kunskap kommer den till oss. Och den förblir hos oss om vi agerar etiskt och icke-skadande.

Därför är det så viktigt med icke-skadande! Att aldrig använda kunskap för att skada andra. Tvärtom. Enbart göra det goda och visa god vilja emot andra.

Mystikerstadiet innebär att man rör sig på okänd mark. Man väntar med att anta saker, har hypoteser och formar inte snabbt slutliga omdömen. Har respekt och vördnad för det okända.

Bästa hälsningar

Har läst tankarna om mystik och etik och nog kräver vissa saker utforskande och en del eftertanke. Kan säga att det var tänkvärd läsning, det här om att man aldrig får använda kunskap för att skada andra, vilket väl förledande av andliga sökare som själsligt hungra efter sanningens ljus kanske är.

Det är lite märkligt hur dörrar kan öppnas och stängas när det gäller den andliga känslan och hur man ställer sig till tro överhuvudtaget beroende på i vilken sinnesstämning man befinner sig i just för stunden. Har inte så mycket teoretisk bibelkunskap i minnet, men har alltid haft en stark känsla av att naturens skapare eller Gud alltid har varit med ända sedan man var liten.

Kom dock på att inte ens alla tio budorden längre fanns i ens minne, din text lyckades alltså väcka en slumrande andlighet till liv. Får nog bläddra lite i skriften blev alltså tanken. Faster var kristen, frälst och frälsningssoldat. Det var en människa som verkligen kunde ligga i och sprida ordet om att Jesus är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till fadern utom genom honom.

Man ska inte trampa på någon annans andliga tro, religionsfriheten är viktig även när man världsligt sett är nationell politiskt. Man ska alltså inte behöva förneka en inre egen tro på Gud och Jesus om man nu har en sådan, även om det endast kanske bara är en enkel barnatro. Hittade i bokhyllan ett nytryckt exemplar av Martin Luthers lilla katekes. Martin Luthers lilla katekes – Wikipedia

I början av den boken som är tryckt 1977 kan man läsa ungefär att, Luthers lilla katekes är en av de genom tiderna mest spridda böckerna i vårt land eftersom den finns med i psalmboken, som en gång funnits i alla hem. Man kan läsa att Luthers lilla katekes kallades för ”gemene mans bibel” och att den då betraktades som en kort sammanfattning av den kristna tron. Den Svenska kyrkan av idag arbetar helt uppenbart inte för vare sig bibliskt verkliga kristna värderingar, eller ens vårt vita nordiska folk. Martin Luthers gärning för kyrkan är inte något som dagens judiska makt direkt syns älska liksom. Nationell folklig sammanhållande känsla motarbetas dagligen på alla plan helt utan tvekan.

Det kan man väl se redan genom det faktum att den kända psalmen, Fädernas kyrka plockats bort ur psalmboken för att väl inte störa några importerade nya svenskar kan man tänka. Det är egentligen inte så konstigt att det är så lite intresse i landet för det kristna med tanke på kyrklighetens forntida brutala övergrepp och ondskefulla maktmissbruk och tvång som en gång användes för att påtvinga oss nordbor en för oss helt främmande andlig lära som var ljusår ifrån vår egen nordiska folktro.

Men man behöver inte vara värst kristen för att kunna uppskatta äldre nordisk och svensk kultur. Där kyrkan nog måste sägas ha sin plats för att beskriva vad judisk makt för ett par tusen år sedan gjorde med han som enligt Bibeln är Guds son. Sedan om man även lägger på dagens antikristna pride-grejer som de styrande i kyrkan tycks hylla på alla sätt, så är det väl inte så konstigt att andlig tro på Gud och Jesus har falnat så pass som den har gjort, vilket man ser på alla tomma stolar och bänkar vid olika gudstjänster, förutom då den traditionella julottan kanske…

Det kan nog verka rätt märkligt att som nationell predika om en främmande ökenreligion, men när styrande sionismens hantlangare syns hata kristen tro med en sådan glödande frenesi, så finns det kanske all anledning att tänka till om varför så är fallet. Här följer en länk till psalmen; Fädernas kyrka: Fädernas Kyrka, Psalm 169 i 1937 års psalmbok - YouTube Den nordiska nationalsocialismen är inte emot andlighet, och förespråkar inte materialism om någon tror så. Det råder faktiskt religionsfrihet inom motståndsrörelsen, enligt tanken om att religion är något mycket personligt. Så länge det andliga tänkandet inte går helt emot nationalsocialismens uttryckliga kamp för det vita folkets överlevnad så är det upp till var och en att välja sin personliga tro, eller att helt utesluta någon sådan.

Har som sagt endast en enkel barnatro som farsan hade, vilken också var en rätt så nationellt sinnad man skulle man nog kunna påstå. Världsåskådningen, nationalsocialism, är egentligen en ideologi som inte kräver någon separat tro på en rituell andlighet, skulle man kunna säga. Men har tack vare ämnet mystik och etik insett att lite mer personlig religiös allmänbildning nog aldrig kan skada, och att känna till kristendomens tio budord är nog säkert bra överhuvudtaget innan man kanske ger sig in på att studera andra religioner och nyreligiösa filosofier…

Folkgemenskap!