Motståndsrörelsen summerar kampåret 2021

Läs hela artikeln på Nordfront: Motståndsrörelsen summerar kampåret 2021

Simon Lindberg listar förra årets höjdpunkter • De 20 bästa aktionerna och största framgångarna summeras på Motsåndsrörelsen.se.

Förintelsen i Malmö är riktigt bra! Bara 2 st kom till idioten och trots shomrims alla åtgärder kom sanningen fram.

Kampen för ett enat norden, ett fritt land och kärlek till det vita folket, har med förra årets alla stora höjdpunkter i färskt minne gått in i ett helt nytt och lovande valår som alla vet. Det har som ledaren för Nordiska motståndsrörelsen säger, helt klart ändrats lite i fokus, vilket tydligt ger kampen för det vita folkets frihet en större och djupare bredd. Det känns verkligen att rörelsen har en ny politik för en ny tid och arbetar för framtiden. Det är en spännande tid vi har framför oss och kampandan har stärkts genom ledningens beslut att ta kampen till en kanske något högre nivå rent politiskt sett.

När sionismens styrande i riksdag och regering så tydligt dagligen visar ett öppet folkförakt mot de spelregler de själva har satt upp för att folket ska kunna känna delaktighet politiskt och därmed även en möjlighet att känna människovärde och stolthet för sitt och förfäders svenska land. Då känns det verkligen tungt, men inget styre kan i längden sitta och regera helt uppenbart för andra folks bästa och tvärt emot den uppenbara underförstådda folkviljan. Det går inte att trampa på och hunsa den del av befolkningen som är ryggraden i vårt vita samhälle. När diktaturfasoner och tvång marknadsförs som något fint och demokratiskt, då är förändringen sällan långt borta.

Hela världen syns efter den numera uppenbart slugt politiskt skapade förkylnings-hysterin kring säsongsinfluensan Covid-19 med restriktioner och vaccin-tvång direkt, eller indirekt ha gått in i en ny diktaturens tid. Detta helt synbara kommunistiska tilltag hör inte hemma i den fria västvärlden. Människofientlig anda utan folkligt stöd, om att centralstyra allt och alla för ett litet fåtals bästa har historiskt alltid misslyckats. Det är visst, sant att världens folk behöver se på världen med nyktra miljömedvetna ögon. Men något folkfientligt slaveri där en människa endast ses som den styrande elitens boskap eller slav kan aldrig accepteras.

Politik är inget man som arbetare och skattebetalare ska behöva tänka på egentligen, utan man ska alltid kunna lita på att allt styrs på det bästa sätt för folkets bästa. Det är nog ingen, oavsett politisk tillhörighet som idag helt sanningsenligt kan påstå att de styrande och även försynt opposition i det politiska finrummet gör ett gott arbete på den punkten. Den som idag vill sitt eget vita folks och detta nordiska lands bästa gör nog bäst i att omvärdera mycket rent politiskt. Den som har tröttnat på landets totala samhällsförfall kan redan idag besöka och stödja – Nordiska Motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!