Memer är off topic, och ska inte bifogas i dina inlägg

Vi har uppdaterat forumets användarvillkor, och ni kan se den relevanta ändringen markerad i kursivt i texten nedan.


Ordning - Vi vill undvika kaos på forumet för att kunna erbjuda ett användarvänligt forum där man enkelt kan hitta det man letar efter. Var sak har sin plats:

  • Posta inte off topic, håll dig till ämnet. Memer är alltid off topic, bifoga endast bilder till din kommentar om de bidrar till diskussionen.
  • Starta inte trådar i fel kategori.
  • Korsposta inte samma sak i flera olika trådar.

Memer och bilder som inte bidrar till diskussionen ska alltså inte bifogas i dina kommentarer. Denna regel kommer beaktas särskilt strikt i trådar som agerar kommentarsfält åt artiklar på Nordfront, och mindre strikt i trådar på forumets andra sektioner, men gäller som princip överallt.

Det är dock inte ett förbud av lättsamma trådar där man delar roliga bilder, utan istället en uppdelning där sådant är i sina egna trådar för att inte klottra ned riktiga diskussioner.