Med vänner som Nato behöver man inga fiender

Läs hela artikeln på Nordfront: Med vänner som Nato behöver man inga fiender

Nato offrade Ukraina när man valde att provocera fram en uppgörelse med Ryssland • Nu kommer man återigen att kasta Ukraina under bussen, förutspår Simon Holmqvist.

Den internationella kapitalismen har tidigare löst överproduktionskriser genom att förstöra ekonomier och fabriker i form av 1a och 2a världskriget. Denna gång finns dock kärnvapen vilket innebär en framtvingad ny taktik och strategi. Det är de facto sk vanligt folk som drabbas i första hand. I detta fallet främst människor i Ukraina och Ryssland men i förlängningen de västerländska folken och ekonomierna i stort. Förhoppningsvis kan den nationella socialismen på sikt framstå som den logiska följden av girighetens destruktiva krafter.

Det man måste förstå är att väst för första gången på mycket länge inte har kontroll över det som sker. Man provocerade fram en konflikt men underskattade Ryssland som nu vinner både militärt och ekonomiskt. Det tvingar in väst i två läger. De som vill ta ett steg tillbaka och överge Ukraina och de som vägrar släppa tanken på att sprida liberal dekadens över hela jordklotet. Det är därför det kommer signaler om att dumpa Ukraina från vissa medans hysteriska russofober som till exempel batikhäxan Ursula von der Leyen lever i förnekelse och lägger tid på att förbereda EU-inträde för ett land som kanske inte ens existerar om ett par år. Man kunde tro att EU istället borde försöka förbättra den ekonomiska situationen för unionens befolkning. Men nej, att sprida sina tentakler över hela kontinenten är självklart viktigare. Oavsett vad är den liberala världsordningens sista dödsdans ett patetiskt skådespel att bevittna.