LO-medlemmarna vill inte stödja sossarna

Läs hela artikeln på Nordfront: LO-medlemmarna vill inte stödja sossarna

Socialdemokraterna tappar greppet om LO • 80 procent vill stoppa finansiering.

Efter att borgarna förbjöd kollektivanslutningen i slutet på 70talet så har det gått utför för sossarna! :grinning:

Folk har insett att (S) är ett karriärparti som värnar sina yrkespolitiker, medan deras väljare har lite eller inget att hämta. Den totala samhällskatastrof som råder i Sverige pga decenniers massinvandring från tredje världen, som sossarna varit mest drivande i, inspirerar inte heller LO-medlemmarna att ösa sina surt förvärvade pengar över detta korrupta skitparti.

1 gillning

Här följer ett citat av författaren Adolf Hitler:
”Judarnas ledande ställning inom fackföreningarna kommer att förbli obestridd, intill dess ett enormt upplysningsarbete igångsättes bland de stora massorna och ger dem bättre besked om deras eländiga tillvaro, som aldrig skall upphöra; eller också staten sätter stopp för judarnas vidare framfart. Ty så länge som massans kunskaper förbli så ringa som hittills och staten så likgiltig som nu, skall denna massa städse i första hand följa den, som i ekonomiskt hänseende ger de oförskämdaste löftena. Och häri är juden mästare. Ty hela hans verksamhet hämmas inte av några som helst moraliska betänkligheter.” (Mein Kampf)