Läkare och forskare: "Pausa Pfizervaccinet i Sverige!"

Läs hela artikeln på Nordfront: Läkare och forskare: "Pausa Pfizervaccinet i Sverige!"

”Är bristfälligt granskat, har i bästa fall verkan i två månader” • ”Omfattningen av antalet inrapporterade biverkningar gigantisk.”

Man kan bara hoppas att pandemikarusellen med experimentvaccin som drabbat så många runt hela världen stannar och att de levande som drabbats av Covid-19 vaccinens alla hemska biverkningar omgående får upprättelse. De styrande politikerna och drivande inblandade parter i coronakampanjen är medansvariga till alla vaccinoffers till synes helt onödiga lidanden. Det ska ingen någonsin glömma. De sluga i bakgrunden har som vanligt friskrivit sig från ekonomiska risker, men ingen kommer att glömma vilka dessa är.

Även om de sexton läkarnas och forskarnas initiativ är mycket bra kan man undra varför de talar om en variant av ett virus som aldrig isolerats.

1 gillning

Läkare är bara människor de med, fast det ibland som vid en tveksam palliativ vård kan ifrågasättas. När så läkare och medicinska forskare med människokärlek kanske upptäcker att det har arbetats med att i princip göra friska sjuka med ett preparat som sades skydda folk mot aktuell sjukdom så känns det säkert fel. Många inom sjukvården har nog i mycket tappat tron på mänskligheten när det tycks finnas de som sätter egen kortsiktig ekonomisk vinning framför folkhälsan. De sluga tycks ibland vara helt känslokalla psykopater och en sådan är inte medkännande som normala människor.

Pausa alla jude vaccin och alla andra jude medeciner

För all tid och framtid

Det är nog många fullförgiftade…eh…“fullvaccinerade” som ångrar sig idag att de tog giftsprutorna. Enligt FolkHälsoMyndighetens senaste rapport är 7 av 10 som som dött AV covid, inte MED covid “fullvaccinerade”. Det är samma siffra som hur många som är “fullvaccinerade” i Sverige; 7 av 10.

Det spelar alltså ingen roll om man är “fullvaccinerad” eller inte, dödligheten är densamma. Det så kallade vaccinet har ingen effekt.

En intressant sak är att negrer och araber har varit extra drabbade av covid i Sverige och övriga västvärlden, medan man inte kan se samma tendens i Centralafrika. Där finns knappt några dödsfall AV covid.

Detta beror troligtvis på att de inte lider av välfärdssjukdomar som fetma och diabetes och går på medicinering mot malaria med hydrokloridkinin och bromsmediciner mot HIV som har en bevisad effekt mot covid.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Ett vaccin ska ge immunitet - inte livslång behandling!

I bästa fall är dagens covid"vacciner" ett läkemedel som kräver livslång behandling tills immunförsvaret klappar ihop och man dör en plågsam död.