Lägenhet exploderade i Luleå

Läs hela artikeln på Nordfront: Lägenhet exploderade i Luleå

Lägenhetens yttervägg trycktes ut • “Någon har gjort någonting med någonting”, förklarar polisen.

När polisen är tyst och inget säger, då kan man dra sina slutsatser. Skillnad när det var en polack.

Någon ”berikare” tycks ha kokat dynamit eller något sånt. Ja, hur skulle landet klara sig utan de sionistiska politikernas bästa vänner som stadigt anländer i tusental var dag.