Kvinnan i svenska historien

Läs hela artikeln på Nordfront: Kvinnan i svenska historien

Utdrag ur skriften “Vad kvinnan vill…” från 1937 • Författad av Ruth Olsson.

Mycket bra att kvinnan i motsats till i feministens propaganda får ett annat perspektiv. En del av VÅRA män inom rörelsen har tyvärr smittats till en negativ uppfattning av vårt kön. Visserligen har tiderna ändrats men därför är det inte tvunget att leda kvinnans naturliga gener till den marxistiska riktningen. Ett förakt mot husmödrar, en hånfull benämning av överklassförtryck mot hembiträden. En “hembiträdes” tid var t. o. m. önskvärd i NS genom det som kallades Pflichtjahr för att lära sig hushållsuppgifterna vid unga år som dessutom avlastade flerbarnsmödrarna. En rakt motsatt inställning mot feministernas könsförvridna inställning. Dessa uppmålade tonåringar med alltför tidiga sexbehov som de inbillas måste utövas förstör den lugna utvecklingen till ett äktenskap. Man t. o. m. snedvrider hela den. VÅP behöver de inte utvecklas till i en sund stat. Självmedvetenhet att inte finna sig i mansdominansen är en självklarhet i vår nya nationalsocialistiska inställning, PERSON egenskaper intelligens och anlag skall vara utslagsgivande vid en anställning, inte kvotering där männen känner sig undanskuffade i dag och skapar irritation. Onödigt om man även betraktar husmödrarnas uppgifter jämställd med mannens och kvinnans yrke.

Det här med manligt och kvinnligt är ganska enkelt för när allt kommer omkring så ligger den eviga sanningen i det enkla och naturliga att det handlar om att mannen och kvinnan är som starkast när de fattat att de kompletterar varandra. Minns morsan som väl ibland tyckte att historien och inte minst kristendomen varit rätt så förbiseende över allt viktigt som kvinnan i familjen och samhället alltid har stått och står för. Men det skulle inte finnas många riktiga om ens någon rejäl karl faktiskt utan att det funnits en stark och rejäl kvinna med i bilden. Här en klassisk låt från 1927 där svenske revyartisten Ernst Rolf sjunger låten, Det är kvinnan bakom allt: DET ÄR KVINNAN BAKOM ALLT - Ernst Rolf med piano ackompagnement 1927 - YouTube

Lika mycket som framtiden hänger på att männen skall bli män igen, tappra och starka, inte fega och svaga, lika mycket hänger det på att kvinnan ändrar sina ideal. Trohet, seghet och klokhet är fina egenskaper att eftersträva. Kvinnan är navet i allt, vi är själva roten till liv, hur kan någon se ned på en så viktig roll. Så klokt av de sluga att vilja rasera kvinnans roll till någon sorts antikvinna, endast intresserad av sin reflektion i spegeln och att komma så långt bort från vår ursprungliga roll som möjligt. På så vis spelas även mannens roll ut, det är mycket tragiskt vad som händer idag.

En händelse jag var med om nyligen, som jag tycker är så tragisk och visar på den svaga, fega mannen av idag, som kommit så långt bort från sin ursprungliga roll, som möjligt kan.
Vi skulle bära en massa gamla, tunga dörrar från källare, uppför många trappor, till tippen. Jag och en annan man, den andra mannen i sammanhanget skyllde så klart på värk, så det blev jag och den andra mannens uppgift. Nämnas bör att jag knappt är halva hans storlek. Efter vi burit knappt en tredjedel av dörrarna säger han till mig “nä, nu byter vi sida, så du får bära resten från den tyngsta sidan”. Ingen kamp överhuvudtaget finns, eller kommer att finnas, i dessa “män”.