Konsekvenserna av hakkors klottrade i två skolor i Georgia

Läs hela artikeln på Nordfront: Konsekvenserna av hakkors klottrade i två skolor i Georgia

I skoldistriktets fördömande saknas ordet “antisemitism” • Judisk senator och press rasar

Antisemitism Är ett friskhets tecken!

2 gillningar

Här i Sverige är hakkorset ett antisemitisk tecken. Konstigt egentligen - vi i Tyskland på den tiden visade vår antisemitism som det numera heter genom att klottra den sexuddiga stjärnan. Hakkorset klottrar man inte som ett tecken på sympati till NS det ritar man snyggt och prydligt med vördnad. Inte som hot, utan befrielse. .

3 gillningar

Hej Vera. Alla med en någorlunda fungerande hjärna förstår att det är någon självutvald som har utfört klottret, eller ska vi kalla det Lilla Förintelsen Nr. 33 711? Du har rätt; en sann nationalsocialist klottrar inte den vackraste symbolen som finns på något obeskrivligt vidrligt.

Nationella symboler och även hälsningsritualer har ofta av tanklösa oinvigda använts på ett sätt som dragit rörelsens symbolspråk i smutsen. Det har ofta hänt att klottrande fåkunniga inte ens har vetat hur symbolen för det nationella, solen eller lycka ens ser ut i sin allra enklaste naturliga form. Det är dock viktigt att visa sitt missnöje mot dagens politiska förtryck, men lika viktigt är det att det inte går inflation i något så viktigt som nationella rörelsens ursprungliga traditionella bildmässiga språk och även hälsningskultur. Någon nämnde att det sannolikt är någon av det utvalda släktet som velat att få i gång snack om antisemitism och kanske få ännu en säck med blanka skinande penningar skickade till behövande utsatta sionistiska miljardärer. Det är nog rätt troligt, annars skulle väl inte aktuellt skithus ens blivit omnämnt i pressen. Ska Nationalsocialismens symbol visas upp och omtalas bör det kanske vara i helt andra sammanhang kan man tänka. Till och med sionismens ledare är säkert inne på den linjen, då denna ideologi inte är mycket utan någon motpol.

Var det inte hypersionisten Einstein som sa att utan antisemitism, inget judiskt folk. En liknande inställning har romerna, som enligt mig och många andra bedömare har de största likheterna med judarna, både utseendemässigt och kulturellt. Utan “antiziganism” ingen sammanhållning.