Kommunismens onda cirkel

I början av 1900-talet var ett av kommunismens slagfrågor makt åt folket med abolering av borgare och fritänkare.

I det stora hela så fick både bönder och borgare ta emot en smäll som massdöd, utrotning, och förlust av kapital och mark.

Om bönderna i längden med kommunismens/liberalismens (frimurarnas) hjälp fick det bättre i samhället, så står samma klass då som nu, vi (låg, medel, och höginkomsttagare) inför samma hot. Vita, patriarkala samhället ska elimineras. Så frågan de bönder som var kommunismens nyttiga idioter, är idag samma bönder som driver kommunismens och judenhetens kamp mot de själva.

Om vi i det stora hela har klarat oss välbehållna i deras första och nu i deras andra steg, så återstår det sista steget som närmar sig fort. Det sista steget kan liknas med den vita minoritetsbefolkningen i Sydafrika eller Brasilien. Som sagt förutsättningarna ser inte ljusa utan den ariska rasen ser ut att acceptera en undergivelse till dessa krafter som vill underminera oss.

Det är just i steg två som kampen fortfarande ligger i våra händer, men fort glider ifrån oss. Sverige är ett exempel på att vi i steg två inte lyckas vända på problemet utan närmar oss det slutliga steget och förlorar den lilla frihet som vi fortfarande knappt har.

Kommunism är bara ett av alla jude-sluga sionistiska trix för att söndra och härska. Som alla nationella vet är även liberalism och falsk demokrati detsamma. Det handlar bara om att förslava och krossa icke-judiska folk till varje pris. Dagens bankförtryck och pandemidiktatur är väl bevis så gott som något.

Citerar här nedan ett stycke ur Protokoll nr. 2 ur 1890-talets - Zions vises protokoll.

”Frimurarjudarnas armé. Vi uppträder som arbetarens räddare från detta ok när vi erbjuder honom inträde i leden av vår armé – av socialister, anarkister, kommunister, vilka vi alltid stödjer skenbart följande de broderliga reglerna av allmänmänsklig solidaritet i vårt sociala frimureri. Aristokratin, som hade rätt att begagna sig av den arbetande klassens arbete, var intresserade av att arbetarna var mätta, friska och kraftiga. Vi är intresserade av motsatsen – av gojernas degeneration”.

Som vit rasmedveten nationell, känner man till de utvaldas strategi. För den som mot förmodan ännu inte har laddat hem gratisexemplaret av pdf-utgåvan kan göra det redan idag och läsa en av världens mest intressanta skrifter om det judiska sionistiska frimureriet. Till och med Adolf Hitler refererade till denna unika skrift i sin bok – Mein Kampf. Här följer en länk till nämnda protokoll:
Sions-vises-protokoll.pdf (nordfront.se)
Folkgemenskap!