Keith Woods analyserar invasionen av Afghanistan

Läs hela artikeln på Nordfront: Keith Woods analyserar invasionen av Afghanistan

Vad var motiven bakom kriget i Afghanistan och hur stort är USA:s nederlag egentligen? • Keith Woods berättar om sina tankar om konflikten.

Mitt intryck av Woods är att han sätter likhetstecken mellan det som idag oftast benämns som “globalism” och USA, som om det istället skulle röra sig om imperialism eller någonting ditåt.
Han har påstått att globalismen kommer att ta slut eftersom USA stött på motstånd. Han verkar ha hakat upp sig på sådant som “liberalism” och ser det som en fundamental del av denna globalism och drar slutsatsen att eftersom andra folk som t ex kineser inte verkar vara förtjusta i sådant, så är de också motståndare mot globalism. “Kapitalism” är också något han har snöat in på och menar t.o.m. att kulturmarxismen bara är ett uttryck för denna kapitalism.

Woods verkar ha missat att den kosmopolitiska kraften bakom, denna omstörtande parasit, finner andra sätt och hantlangare om den behöver.

Jag har långt ifrån följt allt Woods sagt och gjort men jag har ändå följt honom till och från under en längre tid och nog gör väl han uttalanden som visar att han förstår j-frågan? På hans Telegram ser man ju syrliga kommentarer på det temat rätt regelbundet.

Sen stämmer det väl att han har någon typ av vänsterbakgrund och har en del intellektuell kritik av kapitalism och liberalism i sig som också förstärks av att han verkar vara traditionalist och anti-materialist.

Han skriver det han skriver, om det sedan betyder förståelse för j-frågan eller ej är oklart.

Hittar inte länken men det här är något han twittrade:
“This is my fundamental opposition to capitalism. It is by nature a fluid ecology that requires the constant transcendence of its natural limitations through destruction or integration. All the “cultural marxism” we see is just an expression of this. The move to state capitalism…”

Man kanske snarare ska fråga sig vad det är han har för intentioner. Han har på en lista över vad han är “for” och “against” under första kategori skrivit “NazBol”. Under samma kategori står även “Slavic women” och han har postat den här bilden:

Han kanske är någon sorts duginist och vill att vi därför ska förknippa USA/väst med den “globalism” som många idag stör sig på, och glädjas åt USAs tillbakagång.

Jag kan hålla med om att “kulturmarxism” mer är ett liberalt fenomen än ett kommunistiskt. Det är ju i kapitalistiska samhällen kulturmarxismen fått fäste och frodats. Kulturmarxismen är ju på sätt och vis extremindividualistisk (man förnekar och försöker bryta ner uppenbara kollektiva identiteter som kön och ras) och det harmoniserar ju med kapitalismen som också bara vill att alla ska vara fria individer som ohämmat kan göra affärer med varandra.

Jag får känslan att grejerna du citerar är lite ironi från hans sida just på grund av att han och en del andra liknande personer, som Striker och Spencer, felaktigt anklagas för att vara duginister i tid och otid.

Det finns ju inte riktigt någon “duginism” som jag ser det. Dugin är en flummig akademiker som inte har någon större politisk makt eller särskilt enhetlig ideologi. Han är mer kritiker än något annat. Han kritiserar väst och liberalismen och där kan man ju hålla med om mycket av det han säger. Sen är han ju även kritisk till rasbegreppet eftersom han typ är en imperialist som vill hålla ihop eller till och med expandera Ryssland, vilket bara kan göras genom att försöka förneka och förminska rasliga/etniska skillnader och trycka ihop alla folkgrupper som bor i och runt Ryssland in i en gemensam multietnisk superstat som ska kunna stå upp mot USA (det verkar i alla fall vara hans tanke). Som en följd av rasförnekandet (och det faktum att den ryska patriotismen, precis som den amerikanska, av historiska skäl är antifascistisk) är han också kritisk till Tredje riket/nationalsocialism/fascism och förespråkar någon flummig “fjärde politisk teori” (utöver liberalism, kommunism och fascism/NS som han menar är förlegade). Men det han förespråkar istället verkar mest vara lite diffus traditionalism, anti-amerikansim och “rysk” imperialism (inte etniskt rysk nationalism utan expansion av ryska staten).

Och även om USA/väst inte varit “hjärnan” bakom globalism och mångkultur så har det ändå varit verktyget som tvingat på allt större delar av världen de fenomenen. Så det är väl bra att USA är på dekis? Sen ska man ju inte tro att de som fyller upp maktvakuumet USA lämnar efter sig företräder vita intressen - Ryssland är ju också ett multietniskt imperium och Kina är ett kinesland - men de har inte samma radikala hat mot vita människor som eliterna i våra egna länder har.

Vad man ska sätta för “yttre” etikett på det tycker jag är klart sekundärt eller snarare felaktigt att göra, det bidrar till att många missar den judiska aspekten och deras intressen av att nedbryta de goyim judar bor bland, och istället tror som Woods twittrade att det enbart handlar om för allmänheten mer bekanta intressen som “kapitalistiska” - “it’s the corporations!”. T ex finns det ju otaliga kritiska men mindre kontroversiella röster vilka beskriver det som att det var “marxister” som kom på nya synsätt som rasism, vit skuld etc. De judiska intressena bakom teorierna och att det handlar om deras etniska aktivism går då helt åhörarna förbi.

Om han är ironisk har jag ingen aning om. Dock finns det ju fog för att rikta misstankar mot sådana som Spencer, vilken kanske inte är just duginist (även om det finns vad jag tror är ganska nära kopplingar till Dugin via Spencers fru), men som har kopplingar till eliten i USA, kommer med prosionistiska uttalanden och underliga påståenden om att Adorno, Horkheimer & co inte alls hade så stort inflytande, det finns inga större konspirationer m.m.

Men åter till Woods.
Att USA är på dekis är ingenting att sörja, nej ,men Woods verkar, som många gör, förknippa den internationella makten med det ena eller andra landet, USA/väst och dess nuvarande kulturmarxistiska/“liberala” strömning, och drar slutsatsen att om den för tillfället mest framträdande förkämpen är på tillbakagång så innebär det ett slut på globalismen.
Det låter mer som om de tror att det rör sig om ett rikes imperialism som är på väg bort, och inte en internationell klick som då ett vapen, värdkropp, strategier och ideologiska inriktningar är förbrukade hittar nya sådana.

Jag håller med om att man ska betona den judiska rollen där den går att identifiera och inte komma med “kodord” eller undanflykter. Samtidigt så är ju inte judisk makt den enda kraften som existerar och formar världen och våra problem, så man måste ju kunna få prata om andra saker eller hur saker som juden Marxs ideologiska gods utvecklats till en kraft i sig som skapades av en judisk hjärna men idag också upprätthålls av hjärntvättade vita människor.

Är osäker på om det finns några starkare personliga kopplingar än att Spencers ex-fru och Dugin båda är ryssar. Den övriga kritiken mot Spencer är ju inte relaterad till frågan om huruvida han är “duginist” eller inte, men jag kan ju tycka att mycket av det där är att göra en höna av en fjäder och att problemet Spencer har nog snarare är att han gillar att krångla till saker och ha speciella “tagningar” som sticker ut. Så han säger ofta saker som provocerar och inte är helt renlärigt, men jag tror inte det är för att han är en agent eller konspiratör utan det har mer med vissa av hans personlighetsdrag att göra.

Ok, den kritiken förstår jag och köper rätt mycket. Men å andra sidan är det en alltid en balansgång att bestämma hur optimistisk vs realistisk/pessimistisk man ska vara. Att måla upp USA:s misslyckanden som väldigt lovande höjer ju moralen, medan man sänker moralen om man mer har budskapet att “inga konflikter spelar någon roll, fienden kontrollerar ändå allt och inget går att förändra”.