Karolinska publicerade namn på död i sociala medier - kritiseras av myndighet

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/karolinska-publicerade-namn-pa-dod-i-sociala-medier-kritiseras-av-myndighet

Publicerade namnet på död kvinna • Slipper betala vite.