Kapitolium 6/1 utreds nu som försök till statskupp

Läs hela artikeln på Nordfront: Kapitolium 6/1 utreds nu som försök till statskupp

Ett presidentdirektiv om amerikanskt trupptillbakadragande ses som en plan för kuppen. • “Stormningen” av Kapitolium - själva kuppförsöket.

Afghanistankriget var en av alla dessa kännbara förödmjukelser som det judeoamerikanska krigsmaskineriet upplevt. Trump insåg att slaget för länge sen var förlorat och fattade det förödmjukande beslutet att avsluta kriget utan att ha förmått förvandla Afghanistan till ett liberalt helvete efter USA-modell.

Hans efterträdare Biden klantade till utrymningen av Afghanistan på ett sätt som saknar motstycke och amerikanska löneslavar undrar hur i h-e man kunde slänga så många triljoner dollar i det svarta afghanska hålet, varav så gott som alla pengar hamnade i den amerikanska krigsindustrins, korrupta afghanska allierades och inte minst talibanernas händer som drog det längsta strået i detta 20 år meningslösa kriget.

Nu försöker Bidenadministrationen att bygga halmgubbar om Trump och Kapitolium för att rikta intresset från detta astronomiska fiasko mot Trump. Avsikten är naturligtvis att man ska kasta afghanistanfiaskot i minneshålet och med lite tur som löken på laxen; att Trump inte kommer att kunna ställa upp i något mer presidentval om han fälls på någon punkt.

Det finns ingen demokrati i ett land som styrs av infiltrerade sionistiska krafter. Politik som inte har skattebetalande folkets bästa som drivkraft utan egentligen dolt politiskt arbetar för en främmande makt kan i längden inte fungera. Men det politiska halvljumma skådespelet i USA vid Kapitolium var så uppenbart inget försök till statskupp. Om så hade varit fallet hade demonstranterna inte varit utklädda i några lustiga dräkter som en del väl bar. Det hade då handlat om att var man hade varit beväpnade till tänderna och beredd att försvara vita amerikaners framtid mot sionismens agenda om degenererande rasblandning. Det är ett faktum att amerikanska presidenter oftast mer eller mindre är styrda av judisk makt och kryper för sluga bankirer för att ens få en möjlighet att synas en enda sekund i oftast judiskt styrd media. Den så kallade liberala demokratin tycks endast existera för att bryta ned en normal sann folkgemenskap vilket nationella redan vet. Men det skadar väl inte att nytillkomna läsare får veta hur saker och ting ligger till. Politiken här i vårt land tycks även den vara i händerna på sionismens hantlangare. För information om den enda sanna politiska oppositionen mot pågående folkutbyte här i landet besök Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Artiklar om ideologi & politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!