Känner ni att ni kommer nån vart med judepratet?

Eller blir det samma gamla visa?

Hade jag varit er andra så hade jag sagt ordet ”jude” en eller några gånger mindre än vad jag annars hade tänkt skriva. Det gör som ändå ingen skillnad.

Man vill ju inte förknippa nationalsocialister med jude-tourettes. För då kan det vara svårt för de flesta att ta den ideologin på allvar

Det är allt fler som har insett att judisk makt, om man så vill, har ett stort inflytande i landet.

Inom en rörelse med nationalsocialistisk världsåskådning, blir det ofta diskussioner om vad det egentligen är för anti-vita individer som styr landet utan tanke på det vita svenska folkets bästa. Granskar man det hela är det väl numera rätt tydligt att dagens så kallade demokrati inte arbetar för, eller utgår från det svenska folket som de styrande ofta har sagt.

Det har man väl sett om inte annat än under våren då de styrande utan folkomröstning lade in om att Sverige ska bli en liten nedtryckt lydstat under Nato där kanske Gotland blir till en kärnvapenbas. Det är väl då naturligt att man vill veta vilka det är som tjänar på det hela ekonomiskt.

Ofta har det visat sig att judisk makt och intressegrupper inom den sionistiska politiska sfären är de som ligger bakom verklighetens politik. Det är väl därför inte så konstigt att NMR gör allt för att belysa denna snedfördelning av makt om man så vill. För reell demokrati handlar det inte om.

Från motståndsrörelsen sida med vanligt ställda frågor citeras här följande text:

”Vi gör motstånd mot den rådande makteliten som styr vår värld och som medvetet eller omedvetet försöker förgöra vårt folk. Denna maktelit består förutom av de olika ländernas regeringar också av bland annat media, bankväsendet och underhållningsindustrin – samtliga branscher inom vilka judar är extremt överrepresenterade.”

Det är inte helt okänt att det är judar som äger och styr media. Försök att skicka in en insändare till en valfri tidning med presstöd och försök berätta om hur det ligger till. Några verkliga sanningens ord om den verkliga makten i samhället har det inte skrivits i traditionell media på många år.

För den som vill veta fler vanliga frågor som ställs till NMR kan klicka på följande länk:

Vanliga frågor om vår ideologi & politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se) Då det trots valtider är många som ännu inte har läst NMR:s partiprogram länkas det till rörelsens informationssida: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Det är faktiskt helt rätt, att att man inte hela tiden behöver tjata om judar. Då sådant lätt kan bli kontraproduktivt. Motståndsrörelsen och dess flesta sympatisörer är idag mycket medvetna om detta då foruminlägg numera ofta håller en påtagligt bra mycket högre nivå, än för bara något år sedan.

Men man ska ändå kunna tala klarspråk och få folk att förstå att det stora intresse statens tjänstemän ofta har, när det exempelvis gäller att ekonomiskt på olika sätt stärka landets minoritetsgrupp judar med det vita svenska folkets skattepengar. Men samtidigt kan man säga att det nordiska folket inte skulle vara mer betjänt av att en annan utomnordisk folkgrupp styrde, då vita nordbor och etniska svenskar väl inte ska styras av rasfrämlingar…

Folkgemenskap!

Jag tycker det är fler och fler som inser vad judarna gör.

Jo, men för en del upplevs det som magstarkt att generalisera en grupp.

Alla judar gillar inte George Sorros. Så vist fins det skillnader mellan Judar, men när man slår ihop kriminellt beteende så blir det en grov övervikt av guds utvalda folk.

Jag läser vad du skriver. Å hade jag varit jude så hade jag skämts över personer som George Soros, Robert Aschberg och Aron Flam (som säger ”antisemitism” utan anledning)

1 gillning

Man ska veta att judar i maktposition sällan uttalar ordet “antisemit” helt utan anledning. Det finns då som oftast ett specifikt mål de vill uppnå, som inte sällan resulterar i för den judiska minoritetsgruppen fördelaktiga lagar, utdelning av skattepengar eller till och med kanske rent utav ett nytt museum anpassat enligt deras syn på historia, vem vet…