Kanadensisk domstol: "Rasistiskt att kräva matematikkunskaper av rasifierade lärare"

Läs hela artikeln på Nordfront: Kanadensisk domstol: "Rasistiskt att kräva matematikkunskaper av rasifierade lärare"

Största lärarfacket hyllar beslutet • På sociala medier flödar ironin.

Det är det här som kallas för allas lika värde. Släpp fram skräpet på bekostnad av dom som kan.

Snart ska väl även icke-vita analfabeter som ännu inte gör så i vita länder få undervisa i ett språk de inte behärskar för att på så sätt sänka ett tidigare konkurrenskraftigt folks kunskapsnivå till den allra lägst tänkbara. Detta är sionismens vedervärdiga vapen för att stärka de bakslugas position som översittande minoritet. Kommunistiska länder körde den metoden i ambitionen att ingen skulle få skilja sig från mängden genom en för eliten ofördelaktig nivå som kunde hota deras maktinnehav.

Sverige har som här i likhet med Kanada haft den här sinnessjuka principen länge, där lärares olika kunskapskrav sänkts och betyg inte använts som ett styrmedel för att uppenbart sänka folkets totala kunskapsnivå på flera områden. Sovjet var väl ett rätt ”lysande” exempel som på denna sortens kommunistiskt unika bakvända ”förträfflighet”, där kunde det visst i skolmiljö på idrottstävlingar för elever gå så till att det vid en löptävling inte var tillåtet för någon att komma först i mål då det i kommunismens likriktnings anda ansågs ”okamratligt” och därför tvingades elever ”tävla” genom att hålla varandra i händerna under ”tävling” i den stinkande förtryckande kommunismen namn.

Sionistisk kommunism är en dårskapens ideologi som ska läggas på historiens sophög tillsammans med dess litteratur som förespråkar sådan dumhet. Sådan galenskap passar inte normalt tänkande människor med ett högre mentalt tänkande än att gå med på att utbildas till största lågintelligens. Sionismen strävar efter att skapa lågintelligenta lättstyrda slavar vilket vi nationella känner till. Norden och Sverige är också sedan länge utsatt för de baksluga och deras allmänna vanstyre. Information om en ny politik för en ny tid finns hos – Nordiska motståndsrörelsen:
Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Matematik är mycket viktig särskilt för tekniska yrken.
Det sägs att inträdesprovet till Camebridge universitet är svårast i världen. Är monarkin Kanada inte Commonwealth medlem?
Ett mycket stort företag levererade 8mm pelkets i stället för 6mm. Det är ingen småsak! Det vusar att handläggaren inte är matematiskt noggrann eller inte uppmerksam nog. När jag var student fanns det redan frasen “man måste inte vara så noga med allt”. Jag sade till en sådan sabotör “jag hoppas det är din bilverkstad och din tandläkare”.
Exempel för inträdesprov till Camebridge universitet: