Judisk vänster-NGO försöker betala borgen åt den antivita terroristen i Waukesha

Läs hela artikeln på Nordfront: Judisk vänster-NGO försöker betala borgen åt den antivita terroristen i Waukesha

Holly Zoller har startat två nya insamlingar åt The Bail Project • Målet misstänks vara att finasiera borgen åt Darrell Brooks som nyligen attackerade en julparad.

Det är intressant att se hur judiska grupperingar och individer tillhörande dessa alltså ofta tycks tänka och agera. Här kan man alltså se att det finns judar som helt öppet med ekonomiska medel alltså tycks stödja massmord på oskyldiga vita. Sedan undrar sionismens sluga hantlangare varför det kan finnas antisemitism i samhället och varför den tycks öka stadigt. Mycket märkligt folk alltså.

1 gillning

Det är skillnad på våld för judarna. Det fins det goda våldet och det onda. Allt dom inte gillar är det onda.

1 gillning

Enligt det heljudiska CNN var det en BIL som körde på en julparad och dödade sex personer. Det judiska Washington Post kallade händelsen för “en tragedi orsakad av en SUV”.

Det var tydligen en självkörande bil enligt judisk media och nu undrar man vilka motiv bilen hade, vad hade bilen postat på sociala medier före händelsen, vilken bakgrund hade bilen och var stod den politiskt?

Det JUDISKA hatet mot den vita rasen är en sjuklig KRIMINELL besatthet.

Det tycks inte finnas några gränser för detta sjukliga hat.

Det är dags för den vita mänskligheten att börja agera mot det JUDISKA hatet.

NU!

3 gillningar

Jag tror inte att judisk bakgrund automatiskt medför mordlystnad , men det är tydligt att all form av kommunism orsakar vansinne.
Det finns en viss typ av kvinnor som drabbas av knasiga ideer och blir totalt rubbade.
I ett sunt samhälle hade dessa fyra kvinnor stoppats.

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Judarna hålla bara ihop, när en gemensam fara tvingar dem därtill eller ett gemensamt byte lockar; bortfalla dessa båda skäl, gör sig den krassaste egoism gällande, och av det eniga folket blir i en handvändning en hop råttor, som blodigt bekämpa varandra. Om judarna vore ensamma här i världen, så skulle de lika mycket drunkna i smuts och avskräde som försöka ömsesidigt lura och utrota varandra i förbittrad strid, såvida inte den fullständiga bristen på offervilja, som tar sig uttryck i deras feghet, även härvidlag skulle göra kampen till en fars.”

(Mein Kampf)

1 gillning