Judisk makt stärker greppet om Argentinas största lärosäte

Läs hela artikeln på Nordfront: Judisk makt stärker greppet om Argentinas största lärosäte

Judisk makt• Toppuniversitet i Argentina profilerar sig öppet som bekämpare av “antisemitism” och “nazism”.

Sionismen är som den är och alltid tycks ha varit. Det utvalda folkets väl och ve är alltid vad det handlar om. På alla områden där makt och inflytande finns propageras det för judisk makt och ett ökat förtryck av andra folks grundläggande fri och rättigheter. Det här sluga strategiska beteendet har pågått i oändlig tid vilket inte minst syns i skriften Sions vises protokoll, vilket alla människor i världen nog mådde bra av att känna till. Som nationell har man läst skriften flera gånger och den är alltid lika märkligt aktuell. De som ännu inte läst om det så kallade frimureriet och hur det tycks fungerat i alla tider får kostnadsfritt i pdf-utgåvan information om sådant som var känt redan på 1800-talet, här följer en länk: Sions-vises-protokoll.pdf (nordfront.se)
Folkgemenskap!