Judars påstådda höga IQ granskas

Läs hela artikeln på Nordfront: Judars påstådda höga IQ granskas

Det hävdas att judisk makt grundar sig i judars höga IQ-nivåer • Men ligger det en hund begraven i detta påståendet?

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”En människa kan utan vidare ändra språk, d. v. s. betjäna sig av ett annat; men hon kommer att på sitt nya språk uttrycka sina gamla tankar; hennes inre väsen blir inte förändrat. Detta visar sig allra tydligast hos juden, som kan prata tusen språk och likväl alltid förblir samme jude. Hans karaktärsegenskaper ha förblivit desamma, antingen han för tvåtusen år sedan som spannmålshandlare i Ostia talade latin eller som mjölmånglare av i dag köpslår på judetyska. Han är alltid samme jude.”

(Mein Kampf)

1 gillning

Till att börja med så måste man definiera vilka judar det handlar om.
Det finns några olika delar av det judiska trädet och den del som har den högre IQn är just ashkenazi, de andra grenarna har lägre medel-IQ än europeer.
Har inte orkat lyssna på 33 minuter Joe Rogan men kommenterar ändå.

Till att börja med så skiljer sig medel IQ på ashkenazi judar från USA och Israel en hel del.
Ashkenazi judar i USA har en kultur som baseras på att man ska lyckas, man ska bli något. Man ska bli läkare, ingenjör, bankman eller något annat med hög status. De judar som inte lyckas leva upp till detta eller som väljer att bli en vanlig “blue collar” får dras med skammen och man ser ner på dem och deras familj. Detta medför att ashkenazis i USA med lägre begåvning slutar identifiera sig som judar och smälter in i och identifierar sig som vita istället.
I Israel där denna möjlighet inte finns, att smälta in i värdkroppen, samt att de andra judiska grenarna hamnar lägre på IQ-skalan så presterar ashkenazis betydligt lägre än i USA (och Europa).

1 gillning