Jobbskapande som maktmedel

Läs hela artikeln på Nordfront: Jobbskapande som maktmedel

I tider där arbetslösheten blir allt högre så blir det också viktigare att kunna ge en annan människa jobb • På detta sätt ökas makten betydligt mer för uppnår man inte kritisk massa på antalet röster så får man inte makt.

Jag har inte röstat på några år. Fins inget att rösta på i riksdagen

Intressant, men förutsättningen är att massan inte till allt för stor del består av arbetsskygga importerade samhällsbyggare.

1 miljon svenskar kan inte hålla Sverige gående i all evighet.

1 gillning

Arbete ger självkänsla åt nordiska folk. Invällande har inte den moralen och passar, bara av den anledningen, inte in i våra samhällen.

Jag vet hur du tänker men jag skulle vilja du utvecklar dina tankegångarså jag klart begriper hur du menar det skulle gå till i verkligheten. Du har visioner och det måste man ha i politik, men det skall gå att omsätta i praktiken och i vårt fall har vi inte lång tid på oss.

Väntar på nästa text!

1 gillning

Det är ofta ett citat eller några stycken av en träffsäker skribent räcker för att tillsynes åskådliggöra de sammanhang som tycks eviga, citerar därför författaren Adolf Hitler:

"Jag tog tag i alla socialdemokratiska broschyrer, som kommo inom räckhåll, och sökte efter författarenamnen: judar. Jag lade märke till namnen på nästan alla ledare; det var till övervägande delen likaledes medlemmar av det “utvalda folket”, vare sig det rörde sig om representanterna i riksrådet eller fackföreningens tjänstemän, organisationernas ordförande eller agitatorerna på gatorna. Alltid samma ohyggliga bild. Namnen Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen o. s. v. gå aldrig ur mitt minne.

En sak förstod jag nu: ledningen för det parti, med vars små representanter jag sedan månader tillbaka utkämpat en häftig strid, låg nästan uteslutande i händerna på ett främmande folk; ty att judarna inte voro tyskar, hade jag till min stora tillfredsställelse definitivt lyckats konstatera.

Men nu först lärde jag känna vårt folks förförare helt och hållet.

Jag hade inte behövt vara i Wien mer än ett år för att bli övertygad om, att ingen arbetare kunde vara så förhärdad, att han ej vore mottaglig för sakskäl och bevis. Jag hade så småningom blivit kännare av deras egen lära och använde densamma som vapen i kampen för min inre övertygelse. Nu stannade segern nästan alltid på min sida.

Den stora massan kunde räddas, om också blott genom de största offer av tid och tålamod. Men att få en jude att ändra åsikt var omöjligt.

Jag var på den tiden barnslig nog att vilja klargöra för dem det vansinniga i deras lära. Jag pratade mig hes i min lilla krets. Jag trodde, att jag skulle lyckas övertyga dem om det fördärvliga i deras marxistiska vanvett. Det såg ut, som om den ökade insikten om den förintande verkan av de socialdemokratiska teorierna och deras uppfyllelse blott skulle stärka dem i deras tro.

Ju mer jag sålunda stred med dem, desto mer lärde jag känna deras advokatyr. Först räknade de med motståndarens dumhet, för att sedan, om de inte längre funno någon utväg, helt enkelt låtsa, som om de själva voro dumma. Hjälpte icke det heller, låtsade de, som om de inte förstodo riktigt, eller också kastade de sig, när de ställdes mot väggen, ögonblickligen in på ett annat område. Därtill kommo de med alldeles självklara saker, vilkas godtagande de emellertid hänförde till helt andra ämnen, för att sedan, när de åter blevo angripna, vika undan och inte veta någonting bestämt. Alltid när man gick en sådan apostel in på livet, var det som att få handen full av slem, som rann ut mellan fingrarna för att i nästa ögonblick åter flyta samman. Men om man verkligen lyckades till den grad förinta en dylik, att han i andras närvaro inte kunde göra annat än ge med sig, och trodde man sig på så sätt åtminstone ha kommit ett steg framåt, blev man nästa dag storligen förvånad. Juden erinrade sig inte längre ett spår av gårdagen, berättade åter samma smörja, precis som om ingenting hänt, och låtsade när man ställde honom till svars, som om han vore förvånad och inte kunde erinra sig det allra minsta utom den redan dagen förut bevisade riktigheten i hans egna påståenden. Jag stod ofta alldeles stum."

(Mein Kampf)

CNC-Man, Det är väl mer som så, att det endast finns ett enda parti i norden som det är värt att rösta på för oss nationellt medvetna och det är som alltid - Nordiska motståndsrörelsen:
Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning

Rösta på NMR - även om vi inte ställer upp i något riksdagsval. På kommunal nivå kan det bli en positiv överraskning trots allt valfusk.

NMR ligger nära till hands. Men det skulle bara bli min röst och lätt för shomrim att identifiera.

Nu förstår jag inte riktigt. Vad är det du är rädd för?

Jag förstår inte riktigt hur någon skulle kunna identifiera din röst, men vad skulle det spela för roll om någon gjorde det?

1 gillning

På en liten ort så håller folk koll på sådant. För några år sedan tordes inte folk berätta att dom röstat på SD.

Man kan rösta på vad man vill som nationell. Det är ingen som ser eller vet, om man så vill och bara är lite diskret. Känner till att det är många som oroar sig och tänker sådär inför kommande riksdagsval och har därför skrivit ett inlägg på forumet för fri diskussion. Här kommer en länk: Konsten att välja rätt väg - Fri diskussion / Övrigt - Nordfront forum
Folkgemenskap!