James Bond-böckerna skrivs om

Läs hela artikeln på Nordfront: James Bond-böckerna skrivs om

“Känslighetsexperter” har strukit epitet på afrikaner och elaka beskrivningar av kvinnor • Nya utgåvor kommer förses med varningstexter.

Undrar vad dom tycker om namnet James Fjong! Agent med fräs! Som vi kallade Bond för när jag var ung.

Varför inte bara helt fräckt ta och skriva om hela konceptet med James Bond och denne tidigare vite manlige hjälte-figur som i rollen som agent och dubbellnolla haft rätt att döda. Kanske är det på tiden att underhållningsindustrin går hela vägen och gör honom till en mörk hon, eller varför inte en glittrig påmålad transa och hen. När de även är på gång att skriva om karaktären så att det passar Hollywoods utvalda moguler kanske det även är dags för ett nytt namn och mer passande slogan på den tidigare actionhjälten, och varför då inte kanske något i stil med - James Fjoll med rätten att vela - eller något liknande könlöst och inkluderande…

Varför inte bara konstatera att ALLT är skräp numera och istället välkomna undergången?

Total undergång för den rådande världsordningen så kan någonting bättre byggas upp sen när 99% av mänskligheten dött av svält. :wink:

Problem med det? Säg inte att det finns någonting i det här skitsamhället som du vill bevara? Säg inte att du har några investeringar du är rädd att förlora?

Jag har definitivt INGENTING att förlora.

Leve världskriget! Leve undergången!

1 gillning

Det ligger mycket i vad du säger Henke, men det finns i alla fall något gott i samhället och det är att vi har en opposition kallad Nordiska motståndsrörelsen - eller hur…

Är dom extra känsliga i USA när det kommer till sex ? Märkligt.

Det verkar onekligen som att svenskarna har dömt sig själva till utrotning, men hellre då att hela mänskligheten dör ut på en vecka istället för att vi lever i flera hundra år till.

Låt djuren ta över igen! :wink:

Henke, det verkar som att du är lite deppig eller uppgiven idag, vilket då sannerligen är lätt att bli i dessa galna och anti-nationella tider. Men låt oss nu leka med tanken att det var Du som hade knappen till den ultimata atombomben - skulle du då trycka på den - eller göra som ledarna i världen av idag, och mest käbbla i en lite mindre skala och mer överblickbara sammanhang…

Snöflingorna får väl läsa annat än Fleming och Tolkien om de inte tåler originalen. Böcker som är specialskrivna för just snöflingor.

Tvärtom. Jag tror nämligen att bättre tider är på väg. Kanske inte vad du anser vara bättre tider, men det kommer väl inte som en överraskning för någon att vi har lite olika åsikter och mål du och jag? :wink:

Fick jag möjlighet att utplåna hela mänskligheten nu istället för att låta den här världen fortsätta så vore det adjöss med mänskligheten! Bara det inte skadar världen i övrigt så ja, adjöss människan.

Nu har jag ju ingen atombomb och jag är en väldigt snäll person. Jag skadar aldrig någon. Men som väl är tror jag att mänskligheten kommer fixa civilisationens undergång snart nog. Om det innebär att 100% svälter ihjäl, eller bara 99%, det visar sig. :rofl: Världen kommer hursomhelst bli en mycket trevligare plats då.

När den här artikeln väl egentligen handlar om action-figuren James Bond som i sin uppdiktade historia ofta tampats med skurkar som velat utplåna värden så har det blivit några tankar kring det temat. Men det känns betryggande att du Henke säger att du är en väldigt snäll person och aldrig skadar någon. Men låt oss ändå efter dina starka ord kanske hoppas att inte något flygplan från främmande land någonsin flyger vilse över nejden och av ett tekniskt misstag tappar en fallskärm med kanske diverse attiraljer, inklusive eventuellt en fjärrkontroll till någon världsligt sett total domedagsbomb, då väl säkerligen mest skorpioner och andra liknande insekter och mindre lågdjur, då kanske endast är de som överlever explosionen. Ja, och detta kanske efter ett vänligt avtryckarfinger som kanske bara lite vänligt ville säga ajöss till mänskligheten för att skapa en mycket trevligare plats för djuren eller hur nu tongångarna har låtit.

Alltså, får jag välja mellan den här mänskligheten (2023) eller ingen mänsklighet alls, ja då är det adjöss med mänskligheten. :wink:

Vill du säkra en framtid för judar och kurder m fl så får du väl göra det. Jag är inte med på det tåget. :rofl:

Det finns tydligen olika tankar om hur världsproblemen bäst löses.

Men för den som har läst Nordiska motståndsrörelsens partiskrift Vår väg Vår-väg2017-03.pdf (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se) Den bör då ha sett att den moderna nordiska nationalsocialismen har en bra mycket mer genomtänkt, och ljusare syn på världen och mänskligheten än vad de som tycks ha gett upp tanken på att det går att förändra världen till något bättre ibland tycks ha.

Tänkte därför ur programpunkt 6 från skriften Vår väg citera ett tänkvärt stycke:

”Vi nationalsocialister inser att människan är en del av naturen och därför också måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. Nordiska motståndsrörelsen är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Nationalsocialismens naturfrämjande värden måste på sikt spridas i världen och radikalt ersätta det parasitära synsätt som människan har till naturen. Utan den nationalsocialistiska synen på människan som en del av naturen, med ett särskilt ansvar att vårda den, kommer mänskligheten gå under.”

För dig som ännu tror att det kan vara en bra ide’ att kämpa för ett fritt Norden med ett positivt sinne om att vi riktiga vita nordbor och svenskar tillsammans kan få detta sjunkande samhällsskepp på rätt köl igen rent politiskt rekommenderas varmt att stödja - Nordiska motståndsrörelsen: Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

Vad fan är det för något?

Är det en dålig ursäkt för att utrota oss svenskar genom att blanda upp oss med rasfrämlingar, exempelvis nordmongoler (finnar)?

Vart har raspolitiken tagit vägen någonstans?

Henke, såg just att du har funderingar om vad den moderna nordiska nationalsocialismen är för något. Så här kommer ett kort citat ur Nordiska motståndsrörelsens partiprogram:

”Vår väg är nu utlagd i ett grundligt och omfattande partiprogram som är revolutionärt och framåtsträvande. Vi har har tagit några av de första spadtagen för en ny geopolitik för hela Norden och presenterat en modern och anpassad form av nationalsocialismen, vilken vi skulle kunna benämna som nordisk nationalsocialism.”

Trodde faktiskt att du redan för längesen hade läst och tagit till dig informationen i motståndsrörelsens partiskrift - Vår väg… Men då detta tydligen inte är fallet kommer här än en gång länken till skriften: Vår-väg2017-03.pdf (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

Man ska inte tro så mycket, då blir det lätt fel. :wink:

Från skriften: “Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren nordisk ras”.

Det roliga är att jag känner till åtskilliga svenska nationalister som tycker precis som jag och som inte har för avsikt att blanda upp svenskarna med nordmongoler eller andra rasfrämlingar. Vissa är aktiva i Nordiska motståndsrörelsen, men de kanske pratar tyst om sin raspolitik tills vidare i väntan på bättre tider?

Mina barn är iallafall rena svenskar.

Henke, när man känner till att det varit många splittringar inom den nationalsocialistiska rörelsen tidigare som ofta har grundat sig på detaljfrågor, så är det väl kanske en god ide’ att som nationellt sinnad försöka att se vinsten i att hålla ihop som ett vitt nordiskt folk. Då vi nordbor väl utan tvekan tillsammans står starkare i kampen mot sionismens folkutbyte och mörka mångkultur på detta sätt.

Såg att du citerade en halv mening från partiskriften – Vår väg. För att den nytillkomne läsaren ska kunna förstå sammanhanget lite bättre och få en förståelse för att den vita nordiska rastypen är helt central i betydelse för Motståndsrörelsen så citeras nu hela meningen, vilken lyder som följer:

”Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen.”

Den som är motståndare till tanken om att bevara de nordiska folken som de ser ut idag i hopp om att kanske kunna vrida klockan tillbaka för att kanske få ett helsvenskt Sverige i stil som det var på 1950-talet eller så. Borde nog förstå att sådant idealistiskt tänkande i praktiken kan innebära att den nationella kampen än en gång splittras i små fragment om många följer sådan tankegång. Vilket väl endast de anti-vita sioniststyrda krafterna väl tjänar på.

Tillsammans är vi nordbor en stark kraft i enad kamp mot mörk massinvandring och nedbrytande mångkultur, som kommer att fortgå tills det inte finns vare sig några svenskar, norrmän, danskar, islänningar eller för den delen även finländare kvar som folk vilket även de sedan länge faktiskt är en del av den nordiska regionen oavsett vad man väl tycker och tänker om den saken.

Precis som det nämns i partiprogrammet - Vår väg, så kan man som nationell så klart ha olika synpunkter på vissa delar av programmet, men sympatiserar man med de flesta punkterna så är det väl bättre att det finns en enda stark nationalsocialistisk organisation istället för ett otal smågrupper som kivas om detaljfrågor som kan lösas när partiet väl har kommit i en starkare position.

De är inte fel att i själ och hjärta vara en svensk lokalpatriot, men nog måste man väl kunna se till en större helhet när det gäller de vita nordiska folkens rasliga överlevnad - eller hur…

Jag hoppas att du skämtar, men jag inser att du förmodligen menar allvar med det du skriver?

Rasfrågan är ingen detaljfråga. Rasfrågan är den ENDA fråga som betyder något. Rasfrågan är den ENDA fråga där jag vägrar att kompromissa.

Vilken politik som i övrigt förs i landet har jag i sammanhanget INGEN åsikt om, men synen på rasen måste vara klar. Inga rasfrämlingar på svensk mark!!!

Jaså, det är med andra ord en medveten och svenskfientlig politik som förespråkas? Att svenskarna blandas upp med rasfrämlingar är alltså inget problem?

Bra. Då vet jag.

Henke, du är bra på att citera lösryckta ord som du sedan oftast tycks vrida till lite hur som helst som du väl i stunden finner vara mer i samklang med kanske någon intrikat egen agenda du har.

Men detta kanske är att beskylla dig på oriktiga grunder för något högre taktiskt spel som du kanske inte alls medvetet sysslar med. Det är väl kanske mer som att läsförståelse väl kan skilja en del från person till person kanske.

Men här och nu så får du ändå gärna om du kan, ordagrant citera den mening där det ska ha förekommit ett påstående om att Rasfrågan är en detaljfråga.

Om du tar dig lite tid och sakta läser ovanstående inlägg lite noggrannare där ordet ”detaljfrågor” förekom så framgår det säkert rätt klart att det inte förordades någon rasblandning.

Den nationella rörelsen har en historia om att splittringar ofta skett på grund av intrigmakare med detaljfrågor vilket här då för din förståelse nu preciseras till att handla om olika medlemmars syn på rörelsens utåtriktade aktiviteter och inte sällan även rörelsens ledarskap, vilket de som följt den nationella rörelsen något tiotal år bakåt i tiden säkert känner till sedan länge.

Förresten, anser du Henke att det är att rasblanda svenskar, om exempelvis en vit etnisk svensk man bildar familj med en lika vit etnisk norska, danska, isländska eller kanske en vit finländska med ett nordiskt utseende som väl inte är allt för ovanligt inom nordens gränser?

Nu har vi kommit rätt så långt bort från artikeln om artikeln angående James Bond och de så kallat politiskt korrektas oskick att ständig göra allt för att förvanska tidigare kända verk, men så kan det bli ibland när man väl kommer igång med att skriva kommentarer till sådant som känns viktigt.

Ha det bra!

JA!!! Det är att rasblanda eftersom finnar = nordmongoler = rasfrämlingar!

Men bra, jag läste tillräckligt av skriften “Vår väg” för att inse att Nordiska motståndsrörelsen inte förespråkar den raspolitik jag vill se.

Vill man blanda upp vårt folk med rasfrämlingar så varför inte bara fortsätta på den inslagna vägen? Turkar, finnar, judar, kurder, negrer och zigenare, vilken härlig jävla gegga! :face_vomiting: