Israels försvarsminister får sparken

Läs hela artikeln på Nordfront: Israels försvarsminister får sparken

Kritiserade lagförslag offentligt • “Fara för Israels säkerhet”.

Inte ens om man är en jude så, så får man kritiserar en jude! Eller visar det den sanna demokratins tryne?

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Om judarna vore ensamma här i världen, så skulle de lika mycket drunkna i smuts och avskräde som försöka ömsesidigt lura och utrota varandra i förbittrad strid, såvida inte den fullständiga bristen på offervilja, som tar sig uttryck i deras feghet, även härvidlag skulle göra kampen till en fars. Det är alltså fullkomligt oriktigt att av det faktum, att judarna hålla ihop i striden, eller rättare sagt när det gäller att utplundra sina medmänniskor, vilja dra den slutsatsen, att de äga en viss ideell offervilja. Även i detta avseende har juden inte något annat motiv än den rena egoismen hos den enskilda.”

(Mein Kampf)