Israel överväger förbud mot kristen mission

Läs hela artikeln på Nordfront: Israel överväger förbud mot kristen mission

Två ledamöter i Netanyahus koalition har lagt fram lagförslaget • Bedöms ha goda chanser att få igenom förbudet.

Är det någon som är förvånad över detta utspel då det kommer från ett folk som enligt bibeln sägs ha låtit korsfästa Guds egen son…

1 gillning

JUDISK makt hatar kristendomen och vår Herre Jesus Kristus.

Det är dags att alla kristna börjar förstå det.

En mycket positiv nyhet.

1 gillning

Ja, det här är en mycket ‘god’ nyhet. Ju mer detta talmudpack öppet visar sina intentioner, ju mer kommer folk förstå vem de är och vad de har för avsikt. Deras politiska gren, sionismen via rothscildrn/rothenfelters, har redan stulit finans och mediatryckpressarna och försöker styra folk den vägen. Att säga att talmudismen inte är ‘missionerande’, är en contradiction in terms, eftersom de klart och tydligt skrivit i sin rasistskrift att folk ska lyda dom som slavar…haha kräken har talat, samt står det i deras gop (grand old pedofiles) protokoll (24 till antalet och bygger på talmud) vad som ska göras med världen och i vilken ordning. Dvs de sprider sig som den farsot de är. Kalla det för att ‘missionera’ el inte, oavsett vilket så breder de ut sig som den infektionshärd de är.

Och det som sker via denna lortklick till individer, är samma sak som skedde bland antikristliga bolsjeviker 1917. Inget märkligt eftersom bolsjevismsionismen byggde på talmud, precis som globalistsionismen gör det idag…

Sista striden mot denna vidriga samling individer (1milj), är här nu

1 gillning

Önskedröm : Förbjuda judendomen och all religion med ritualslakter omskärelser m.m. återinför normer i VÅR kyrka, utesluter prästerskapet som viger samkönade, trycker de gamla psalmböcker igen, ja, det finns en hel del att göra inom det religiösa området. Kan de - skulle vi kunna det också.

1 gillning