Invandrarkravallerna i Husby

Läs hela artikeln på Nordfront: Invandrarkravallerna i Husby

19 maj 2013 • Denna dag inleddes kravallerna i Stockholmsförorten Husby som sedermera skulle komma att sprida sig till andra städer och väcka stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands.

Shomrim har alltid vetat vem husse är.