Internationellt storbråk om Gazproms berömda gasturbin

Läs hela artikeln på Nordfront: Internationellt storbråk om Gazproms berömda gasturbin

Gazprom “skulle verkligen vilja” ta emot gasturbinen men “hindras av sanktionerna” • SIemens: “Gazprom ljuger, det finns inga sanktioner på turbinen”.

Skumt att Ryssland inte stänger av helt? En fiende säljer man ju inget till, har inga affärer över huvud taget, som kan hjälpa fienden.
Kanske en långsiktig strategisk plan att stänger man helt, så är motparten tvungen att skaffa andra lösningar, som gör att rysk gas aldrig går att sälja igen.