"Internationella dagen till minne av slaveriets offer"

Läs hela artikeln på Nordfront: ”Internationella dagen till minne av slaveriets offer”

25 mars 2007 • Idag firas ”Internationella dagen till minne av slaveriets offer och dess avskaffande” på påbud av FN.

När det gäller historien om slaveriet så har det funnits i olika former hos de flesta folk och kulturer. Man kan tro att slaveriet är över i våra moderna dagar, men det finns länder som låser in arbetare på fabriker och tvingar dem att utföra arbeten under vedervärdiga omständigheter. Det har till och med hänt att människor brunnit inne i fabriker då de varit inlåsta för att slava för någon slusk.

Det att många människor i moderna industriländer även tvingas arbeta som löneslavar med en inkomst som knappt täcker kostnader för en rimlig levnadsstandard som ger möjlighet till att betala ens för mediciner, tandvård och liknande basala nödvändigheter är väl tecken på att slaveriet som fenomen inte är något som har upphört, utan väl egentligen bara bytt skepnad. Tänk så många av vårt vita folks äldre som arbetat ett helt liv och kanske inte har råd att köpa nödvändig medicin.

När judiska intressen försöker sätta sig på höga hästar och spela fromma och framstå som ett bättre folk på den här punkten klingar det hela så oerhört falskt. Det är bara bevis på att sådana personer har total brist på kunskap om historien som sådan, eller kanske hoppas att alla andra har det. Så att de väl som så ofta förhoppningsvis rasistiskt kan få smutskasta det vita folket och andra folkgrupper för att väl helt slugt bara stärka en redan stark position i samhället som så kallad minoritetsgrupp.

Slavar har funnits i hela världen och även hos oss nordbor under vikingatiden. Trälar hette det då, och det var garanterat inga stackars mörkhyade från fjärran länder som fick dra plogar och göra tunga oavlönade skitjobb. Det har historiskt sett nog funnits bra många fler vita slavar än vad juden vill kännas vid eller lossas om. Tänk så många ränteslavar det finns bara, och vilka är det som håller i den ekonomiska piskan och även på så vis, väl även är med styr skatteslaveriet kan man tänka.

Den som är satt i skuld är inte fri är väl ett uttryck som alla har hört någon gång. När juden försöker skuldbelägga oss vita nordbor utan att ha något på fötterna ska han veta att då kommer även judisk historia här i våra vita länder att granskas. Det kanske blir som så att de som försöker göra sig till ett evigt offerlamm mer kanske kan komma att framstå för alla tänkande som en glupande varulv.

Slaveri där en skojare eller enskild privat grupp skor sig hejdlöst på andra människors utsatthet, okunnighet och fattigdom är fel. Men tror någon utvald intressegrupp att de är utan synd på det här området så får de väl skapa sina minnesdagar som vapen mot folkgrupper de tycks avsky. Men då ska de förstå att de kommer att möta motstånd av samma slag. Det har väl sagts något om öga för öga, tand för tand, vilket väl kan ha sin logik när det gäller försvar mot orättfärdiga påhopp. Kunskap och verklig sanning är alltid det bästa vapnet mot de slugas dunkla förljugenhet.

Folkgemenskap!

1 gillning

Slaveri är fel i flera avseenden men om inte historieskrivningen var så falsk som den tyvärr är hade det varit något bättre. Jag tror inte ens att en majoritet är medvetna om den överrepresentation av judar och araber som var då inom slavhandeln.
Jag skulle vilja uppleva dagen då S som parti eller för den delen några enskilda socialdemokrater kritiserade judarna för detta och anklagade de och hela staten Israel för rasism.
Det är nog samma dag som grisar kan flyga och vi har en bra värld!