Individualisme vs Kollektivisme

I Ledarperspektiv #80 hevdes det at Nasjonalsosialismen passer best til et kollektivistisk folk, da NS i sin natur er kollektivistisk. I og med at man setter rasen først, så er dette udiskutabelt.
Et eksempel var tvangsvaksinering (i tilfelle den kunne redde folket).
Man anerkjenner og hyller også individuelle (og rasemessige) forskjeller og skiller seg da fra andre kollektivistiske ideologier.

Det som jeg er kritisk til, er påstanden om at det Nordiske folk er et kollektivistisk folkeferd. Jeg mener det er mye som tyder på det motsatte og at dette er genetisk betinget.

Det er mye som tyder på at Svenskene er verdens mest individualistiske folk. De passer ikke sine barn eller gamle. De flytter hjemmefra tidligst i verden og er minst religiøse.
Om dette skyldes propaganda eller natur kan diskuteres, men jeg mener det er delvis naturgitt.

I Kevin MacDonalds bok «Individualism and the Western Liberal Tradition», spesiellt avsnittet «The extremism of Scandinavian Culture: Egalitarianism, Trust, Conformity and Consensus Decision Making» så vises det til at Svensker er de minst etnosentriske folk i verden og han gir gode argumenter for at dette er genetisk arv fra nordlige hunter-gatherers.

Min brannfakkel er da: Om vi nordboere er individualistiske av natur og Nasjonalsosialismen er kollektivistisk, så er kanskje ikke vi skapt for hverandre?

Sammanfattning

Denna text kommer att döljas

Samtidigt som du säger att svenskar är de mest individualistiska människorna så är de samtidigt de mest angelägna att konformera med gruppen och inte stå utanför. Svenskar är väldigt angelägna om hur andra ser på dem och just detta drag har bidragit till de problem vi ser idag.

1 gillning

Individualismen fungerade delvis när befolkningen var enhetlig. Det fanns en grundtrygghet och tillit som gjorde att det individualistiska och det kollektiva tänkandet överlappade varandras områden skulle man kanske kunna säga. Nordens länder har hamnat i en strid där en yttre och även infiltrerad inre fiende vill härska genom att söndra och splittra det vita folket i sin helhet. Mångkultur är inget som bygger en stark nation, tvärtom det raderar det ursprungliga folkets särart.

När man idag ser på hur varje nordiskt enskilt land styrs, så är det lätt att förstå att allt inte står rätt till så att säga. När ett land till fullo styrs av vita för sin vita befolknings bästa förekommer ingen massinvandring av okända mörka rasfrämlingar vilket sker här i norden och även i stort till samtliga vita länder över hela västvärlden. Det är ekonomiska överstatliga sionistiska intressen som styr.

Nationalsocialismen är en världsåskådning som passar bra som en sammanhållande organisation för att värna det vita raskollektivets överlevnad och stärka dess folks framtid. Samtliga länder i Norden styrs av utländska intressen som endast är till skada för vår nordiska särart vi lärt oss att känna igen. Varje land i norden har sin egen charm, men en gemensam nämnare är att vi är ett vitt nordiskt folk. Det är en sanning att vi tillhör ett rasligt kollektiv eller gemenskap som det inte går att bortse ifrån.

Individualism och kollektivism går att kombinera fast det kan vara svårt att tro det när man ser det hela ur gårdagens trygga perspektiv när våra nordiska länder inte var belastade med rasfrämlingar. De vita nordbor som har rest runt lite i norra Europa och påstår att de inte känner sig mer hemma tillsammans med sitt eget vita folk, framför diverse mörkhyade, är nog inte helt sanningsenliga, eller så har man kanske inte tänkt fullt ut hur folkutbytet snabbt kan förändra ett tryggt samhälle.

Individualism är väl lite som ordspråket - att ensam är stark och att man då kanske känner sig värdefullare än att behöva vara en del av ett kollektivt större sammanhang. Men när mångkulturen kommer över en viss gräns som den närmar sig med stormsteg så kommer vita individualister att få underkasta sig det mörka kollektivets synsätt vilket många nog inte förstår.

Nationalsocialism av idag är skapad främst för nordens vita folk och är en modern världsåskådning som har den enda sanna politiken som är motståndare till dagens samhällsförfall och främmande sioniststyrt förtryck. Den som värnar om sin nordiska vita individualistiska känsla gör det nog därför bäst i nationell kollektiv form idag. För information om dagens nationalsocialism, besök – Nordiska motståndsrörelsen: Vad är nationalsocialism? (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

2 gillningar

Legger til denne artikkel fra Kevin MacDonald for de som ikke kan lese boken hans. Her skriver han om vår individualisme og konformitisme: https://www.theoccidentalobserver.net/2022/07/26/a-response-to-some-issues-in-ted-salliss-blog/

När man idag talar om de enskilda nordiska länderna, och nämner respektive lands etniska vita befolknings starka nationalkänsla, frihetsdyrkande och individualism, så är det något som existerar vilket är känt sedan länge. men samtidigt ska man komma ihåg att känslan av folklig samhörighet mellan de skandinaviska eller nordiska folken är mycket starkare än vad massinvandringens listiga politiker idag vågar att tillstå.

Det är lätt att skriva böcker med långa utläggningar och även att debattera fenomen eller ord som individualism kontra kollektivism om man så vill. Men skulle man spontant fråga en genomsnittlig enskild vit nordbo privat om denne till 100 procent, skulle vilja styras av exempelvis endast mörka främlingar från Afrika eller Mellanöstern, då är det helt klart NEJ som utan tvekan skulle bli svaret.

Detta kan man även kan se genom framväxten av det lågmält försynta invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna. Detta parti lever enligt många på nätet i princip gott på väljarnas förhoppning om att partiet som sådant, skulle vara något mycket mer än vad de i verkligheten bevisats vara.

Sedan den Nordiska motståndsrörelsen valde att minska på antalet större demonstrationer och gå in för lite mer lokala politiska satsningar och den alltid så viktiga informativa gatuaktivismen i landet. Så har allt fler börjat förstå sig på den moderna nordiska nationalsocialismen, och insett att den verkligen är en politik för en ny tid, som är en slogan som verkar ha fastnat i folks medvetande.

Många här i landet minns ännu demonstrationen den 22 januari 2022 mot överhetens förtryck och påtvingande av vaccin-pass. Folket har helt klart börjat att få nog av elitens hårda förtryck, detta kunde alla se då till och med även NMR fick delta utan överhetens allt för vanliga trakasserier. NTV: Massiv protest mot vaccinpass i Stockholm (nordfront.se)

I skrivande stund är det inte långt tills det är val här i landet så passar än en gång på att slå ett slag för den enda sanna oppositionen mot dagens samhällsförfall. Stöd - Nordiska motståndsrörelsen: Ett revolutionärt val – riksdagen (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

Takk for svar.
Når jeg spør normies om de ikke syns det er dumt om det nordiske folket skal forsvinne og erstattes med rasefremmede, så sier de «jeg bryr meg ikke» eller «da er jeg død» eller noe lignende. Kanskje de ikke er 100% ærlige?

Dette tyder på at de ikke har en kollektivistisk innstilling eller positiv in-group preferanse. De er tvert i mot ekstremt individualistiske og bryr seg ikke om at deres folk dør ut.

La oss håpe at dette ikke er biologisk betinget, men et resultat av hjernevask og woke påvirkning.

For et sterkt og forent Norden!