Hur ser ni på det här med storhetsvansinne?

Finns det några fördelar med att ha storhetsvansinne trots allt, eller är det i princip bara dåligt ?

Storhetsvansinne, det kan nog många ha även i det lilla, men om man tar och betraktar de som tror sig vara det utvalda folket och betänker vad de gör mot oss vita genom att påtvinga oss en massa mörka rasfrämlingar, så måste man väl säga att detta storhetsvansinne är helt förkastligt.

Jag förstår. Hitler har ju blivit anklagad för att han haft storhetsvansinne/hybris. Hur ser du på det?

Man ska tilltro sig själv det högsta! På lärjungens fråga: - Klarar jag det eller det? Svarar Mästaren: -Försök!

Tillit till krafterna inom sig är viktigt men också en ödmjukhet för att ett uppdrag kräver mycket kompetens och insikt. Även små saker kan vara väldigt svåra.

Adolph var en andra gradens lärjunge och därigenom en väldigt utvecklad människa, men han hade ett problem, ondska. Jag vet inte vilka erfarenheter som gjorde att han hade det felet men det låg säkert flera besvikelser bakom.

Motgången är bästa läraren har det sagts. Så om du drömmer stort och har goda drömmar och kommer till korta så kommer du att lära dig någonting.

Stor makt kräver stort omdöme som lätt kan förmörkas av mänsklig svaghet av olika slag vilket nog varje människa mer eller mindre kan ha inom sig. För ingen människa ska någonsin tro att han eller hon oavsett antal anhängare till ens den mest genomtänkta mänskliga världsliga ideologi någonsin ens är i närheten av att vara någon slags jordens ställföreträdare eller ersättare för skapelsens eviga levande Gud. För ingen varelse med ursprung bakåt i denna värld är väl annat än en liten parentes i evighetens djup och storhet som människan under sin livstid nog aldrig helt kan förstå sig på.

Ok. Men tror du t ex att Tredje riket hade kunnat gå segrande ur 2:a världskriget, om man hade varit mer eftertänksam om vissa saker ?

Hade saker och ting skötts mer eftertänksamt hade kanske inte ens det andra världskriget behövt att ske överhuvudtaget. Men det som är trist än idag är att det verkar vara få som förstår att krig aldrig löser några problem i grunden.