Hur är du som människa?

Hur är du som människa?

Från tid till annan kan vi behöva se efter oss själva! Göra ett personligt inventorium! En introspektiv analys. Hur är jag som människa? Hur sköter jag mina privata, personliga relationer? Är jag pålitlig och lojal, även där den andres beteende kanske skulle ha legitimerat att jag dragit mig undan kontakt!?

För vi alla gör misstag, det kommer sas. med ”paketet”! Det finns inga perfekta människor. Alla dras med ibland betydande brister. Står jag pall då? Även när den andre sas. ”förtjänar det som minst?” Jag kan tänka att, om man är lagd lite mer, åt ett extremt politiskt håll, att det kan stressa relationer extra mycket. Just därför är det så viktigt att ha en hög etisk standard och kunna ta när andra inte riktigt håller måttet!

Genom att regelbundet se över sig själv och sina förutfattade meningar, genom självkritik, och att inte skylla på andra, se vår egen roll i varför relationer går snett, inte döma andra, ger vi dem också möjligheten att inte döma oss.

Stor kram