Hemvärnet grundas

Läs hela artikeln på Nordfront: Hemvärnet grundas

29 maj 1940 • Denna dag beslutade den svenska riksdagen att officiellt bilda Hemvärnet.

Det finns nog mycket få kapabla soldater i dagens Sverige.
Jag säger inte att hemvärnet inte ör kapabla. De nya soldater som finns idag bör vara
x- antal soyaboys och brur med allehanda bokstavsdiagnoser.

Jag själv har varit gruppchef på Ing1 ingenjörskompani, samt efter skador “nedgraderad” till gruppchef
på malajkompani. Jag vägrade bli entledigad under min tjänstgöring efter kroppsskada. :slight_smile:

Hemvärn är nog i ett normalt land en bra tanke för att försvara sitt eget land, de sina och sitt folk. Men idag när landet är splittrat efter sionismens mall med nedbrytande mångkultur och det vita folket utsätts för ett folkutbyte där rasblandning syns vara ideal framför nationell sammanhållning. Då kan man undra vad det är för mening med försvar, och till vilken nytta det är för vårt vita folk. Ska de sittande anti-vita försvaras så att de kan fortsätta att byta ut vårt folk och skapa fler Rinkeby, Rosengård eller andra liknande kaosartade stadsdelar över hela vårt land som de styrande så slugt har skapat genom åren. Det är nog inte många rasmedvetna nationella som är beredd att gå ut i krig för att försvara dagens mångkultur. Försvarsvilja är bra när man kämpar för de sina. Stöd – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!