Heidrun - 1718

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/heidrun-1718

Musik • Denna vecka presenterar Nordfront låten ”1718” med bandet Heidrun.

Kamp för vårt vita folk är vägen…

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Om juden segrar över människorna i denna värld med tillhjälp av sin marxistiska trosbekännelse, då blir hans krona mänsklighetens begravningskrans, då skall denna planet åter liksom för miljoner år sedan virvla människotom genom etern. Den eviga naturen straffar obönhörligen överträdelser av dess lagar. Så tror jag numera, att jag handlar i den allsmäktige skaparens anda: när jag försvarar mig mot judarna, kämpar jag för Herrens sak.”

(Mein Kampf)