Gravt synskadade svenskar förlorar sin färdtjänst efter 28 år

Läs hela artikeln på Nordfront: Gravt synskadade svenskar förlorar sin färdtjänst efter 28 år

Plötsligt beviljas de inte färdtjänst trots att de är blinda • ”Behov saknas”.

Det är nog en Mohamed som har gett pengarna till någon släkting.

Styrande som saknar medkänsla för de svaga och funktionsnedsatta borde inte hålla på med ett arbete som kräver en känsla för verklighet bortom byråkrati. Man skulle här kunna önska att de som ger exempelvis blinda avslag på rätt till färdtjänstresor för att kunna klara sig i samhället borde få uppleva själva att i åtminstone ett par år få lära sig hur det är att vara helt blind. Det skulle nog rätt snart öppna deras ögon för en större medvetenhet och ge en värdefull kunskap om empati som de uppenbart saknar. Den tjänsteman eller handläggare som påstår att det inte föreligger väsentliga svårigheter för blinda att färdas utan stöd som färdtjänst/sjukbil och kanske även en medresenär. Den sortens människor är inte lämpade för att arbeta inom yrken som påverkar enskildas vardag.

Tvångskulturen i Sverige kostar årligen oerhörda summor och Röfvens kompetensregn är högprioriterat. Då får Svenne Banan stå tillbaka. Ahmed, 35, med nageltrång kan ju bli grovt kränkt om han inte får åka färdtjänst 500 meter till bruschans kvartersbutik, Får inte Ahmed som han vill början han böla och drar rasistkortet. Sånt är folkförrädarna oerhört lyhörda för. Därav politiska beslut som dessa i artikeln ovan.