Google sparkar 12 000 anställda

Läs hela artikeln på Nordfront: Google sparkar 12 000 anställda

Bolagets aktie gjorde ett glädjeskutt till följd av nyheten • VD:n tar “fullt ansvar” medan han njuter av sin årslön på två miljoner dollar.

Ännu en till trevlig nyhet!

1 gillning

Don’t be evil :slightly_smiling_face: Eller just ja, det räknas inte längre…

1 gillning

Hoppas att en jäla massa ryker i Svärrje så har vi an ledning att kasta ut skiten från land. Så får vi mer el eller får vi inte? Folkförrdarna säljer väl överskottet vidare till sydeuropa eller Jewkraine.

1 gillning

Undrar vad som hände med plåteländena Microsoft bygger/byggde i Sandviken. Där det förr växte vacker skog, står nu endast de där eländena, och ekar tomma, som mitt i ett kalhygge. Det som kommunpolitrukerna var så extatiska över, som skulle generera så mycket arbetskraft. Jag åkte förbi eländet för inte så länge sedan, det är en sorglig syn. Undrar hur många hektar skog som skövlats. Man bygger dessutom nya vägar. Nya vägar, mer bilar och mer avgaser och mindre skog. Som ett enda stort cementcentrum.