Google hjälper Israel att folkmörda palestinier

Läs hela artikeln på Nordfront: Google hjälper Israel att folkmörda palestinier

Har ingått miljardkontrakt med den sionistiska ockupationsmakten • Bistår med avancerad AI-teknik för övervakning och datainsamling av palestinier.