Georgia Guidestones - matematik

Georgia Guidstones var mellan åren 1980 till den 6 juli 2022 ett omtalat landmärke i USA tills någon sprängde en vital del av byggnationen som var gjord av stora stenblock i granit. Det som fångade mångas intresse när det gällde detta mystiska monument, som helt revs under samma dygn av säkerhetsskäl som det sades, var enligt många, dess 10 inskriptioner i form av alternativa budord. Rykten om monumentets syfte var genom åren många, och en hel del ogillade konstruktionen.

Det var nog speciellt den första meningen som de senaste åren hade väckt mångas uppmärksamhet. För enligt svensk översättning var texten ungefär följande: ”Håll mänskligheten under 500 000 000 i evig balans med naturen.” Man har på nätet ofta kunnat läsa att många drog helt klara paralleller till Zionismen, eller den nya världsordningen som väl handlar om att det så kallade utvalda folket ska sitta som en världsregering och enväldigt härska över världens alla länder och folk. Här finns lite mer fakta om byggnationen: LandmarkHunter.com | Georgia Guidestones

Med tanke på hur många människor i världen som sedan slutet av 2020 har blivit injicerade med så kallat covid-19 vaccin som av läkare och forskare världen över numera omtalats för otaliga hemska biverkningar och även genom innehåll av mRNA-partiklar och spikproteiner sagts kunna vara ett verkligt hot mot de ungas fertilitet. Då blir texten på stenplattorna intressanta ur en ny synvinkel.

För om vi matematiskt sett gör en beräkning över hur många miljoner, eller kanske rättare sagt, miljarder människor, som har injicerats med det så kallade vaccinet som många nu kallar för ett råttgift. Då blir siffror och procenttal genast intressanta att koppla ihop med monumentets riktlinjer om antal människor i världen som maximalt enligt texten på granitstenarna högst bör finnas på jorden.

I den första inskriptionen om människor, talas det om att siffran 500 000 000 inte ska överskridas. Världens befolkning uppgår idag till omkring sju miljarder, niohundra-sextiotre miljoner drygt. Källa Worldometer: Worldometer - Världstatistik för situationen just nu (worldometers.info) När man sedan väljer att titta på befolkningsmängd i Sverige den 31 december år 2021 var antalet 10 452 326. Källa, Statistiska centralbyrån: Sveriges befolkning (scb.se)

Om vi nu fritt skulle spekulera att någon listig frimurare, satanist eller slug jude, för att nu leka med tanken och då vara riktigt konspiratoriska, har tagit fasta på stenens inskription och genom ondsinta kontakter inom maktsfär och medicinbranschen - exempelvis då valt att leka Gud med hela världen. Nog skulle det väl då om forskare får rätt om dramatiskt utebliven fertilitet kunna handla om en total omställning och nystart när det gäller mänskligheten.

När man sätter siffran 500 miljoner i relation till dagens totala antal människor på denna planet så skulle guidestenarna alltså om de har fått stå som modell till en planerad befolkningsminskning kunna förutspå en 95-procentig minskning av världens befolkning. Om vi nu leker ytterligare med tanken och tar fram en miniräknare och ser vad det i siffror kan betyda för antalet medborgare i Sveriges avlånga land, som enligt SCB i slutet av 2021 alltså var inte mindre än 10 452 236.

Detta tal om vi sedan tar bort 95 procent rakt av, då blir det 5 procent kvar vilket miniräknaren får till en summa av 526 612. Om vi nu tänker oss att det idag här i landet högt räknat finns max sju miljoner vita etniska svenskar och 95 procent sedan försvinner ur räkningen.

Då blir det enligt miniräknaren 350 000 kvar. Om vi sedan är överens om att de vita generellt sett besitter en försynt och lågmäld attityd och då säkert får det svårt i framtiden att hävda sig i kampen om livsutrymmet. Då är frågan man kanske borde ställa redan idag, och den är: Varför ser den vite svensken inte om sitt eget hus och fattar att det är dags att älska sitt eget folk…

Folkgemenskap!

1 gillning