Framtidens aristokrati

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/framtidens-aristokrati

“Vi bör söka vår framtida aristokrati där ‘bomberna faller’ och inte i närheten av enorma bibliotek” • Nestor resonerar kring vart framtidens aristokrati kommer att uppstå.

Mycket tänkvärda ord, den nationella kampen för det vita nordiska folket och framtiden kräver att vi gemensamt gör det allra bästa och drar åt samma håll. Det finns bara en väg - framåt för Folkgemenskap!.

1 gillning

Detta är den mest insiktsfulla och intelligenta artikel jag läst. Mer av denne begåvning…
Han bör skriva en bok.