Främling våldtog högstadieelev på Withalaskolan

Läs hela artikeln på Nordfront: Främling våldtog högstadieelev på Withalaskolan

En 14-årig flicka ska ha våldtagits av en 16-årig syrier • Elever vittnar för Nordfront om kaos på skolan.

1 gillning

Den som röstar på till synes sioniststyrda politiker som vill ha massinvandring av rasfrämlingar. Den ber i praktiken statistiskt sett om mer grova våldsbrott i det svenska samhället. Denne unge våldsbrottsling lär väl knappast ha gett sig på någon ur sin egen mörka folkgrupp, utan det lär väl som vanligt handla om att en vit etniskt svensk flicka har blivit skändad. Hennes föräldrar är tyvärr i praktiken medskyldiga om de har röstat fram ett politiskt parti som möjliggjort att gärningsmannen finns här i landet. Det kan eventuellt vara så att offrets föräldrar är nationellt medvetna och då ska så klart ingen skugga av ansvar falla på dem. Det är viktigt hur man röstar. För information om en ny politik, besök - Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Användaren är avstängd i ett år från och med nu. Personen postade förvirrade kristna inlägg överallt där de inte hörde hemma och gav ett allmänt labilt intryck som avspeglade sig dåligt på forumet.

/Admin

Det här är ett bevis på allas lika värde. Ockupanterna får göra vad dom vill.

Ingen kommer göra något åt problemen, det här är den demokrati vi lever i. Det bästa eleverna kan göra är att inte gå till skolan. Låt hela det här avskyvärda samhället uppluckras, det finns inget att spara på.

Det finns ett fint antidemokratisk ord; Disciplin . När detta luckrades upp för ordet frihet började accelerationerna till urartning. Mössorna fick vara på i klassrummet, sönderrivna jeans, uppkäftighet. Se på håret hos flickorna. Man böjer ned för att skriva, håret faller ned, lyfter upp, skriver ett par ord, håret faller ned osv. i en evig irritationscirkel. Till en början. Så kom rasfrämmande klasskamrater. De tar kommandot, ingen vågar ingripa för det “förfärliga” ordet rasism. Det vet de om och rider på det! Fruktansvärda situationer blir följden. Som förälder sänd ALDRIG Dina barn till en sådan skola.

1 gillning

Detta är en svår tid och till och med de som kanske aldrig har tänkt på eller ens brytt sig om varken politik, religion någon Gud eller Jesus utan sett troende som helt totala knäppgökar. De har ibland uttalat sig som att nu är då för djävulen f-n lös. Det är ett totalt krig mot allt vad som är normalt och mänskligt. Män ska vara kvinnor och tvärt om. Barn ska få sina kön förstörda i en konstlad hysteri om att människor är lika. Den som inte låter sig injiceras med ett gift eller skadlig substans som kallas för vaccin förtrycks. Naturliga värderingar förvrängs och fakta förbyts till normlös oreda.

Det tycks som att alla så kallade demokratiska politiker världen över har fått en total härdsmälta i hjärnan samtidigt. Den som inte håller med om det som diktatoriska så kallade demokratiska ledare kräver är enligt de styrande, konspiratoriska helt enkelt. Där kan man verkligen tala om en maktfullkomlighet. Sådant hittar man bara ofta i sionismens och kommunismens historiebok som det sällan talas om.

När man tittar i backspegeln historiskt har det skett mycket som nog kunde ha gjorts på ett annat sätt. Man kan väl inte säga att allt som gårdagens nationalsocialism i Tyskland stod för var helt felfritt. Men då ska man betänka ur vilken situation den världsåskådningen växte fram ur. När man läser om den nordiska moderna nationalsocialismen ska man veta att den inte mänskligt och personellt sett är knuten till gårdagen utan hör framtiden till. Visserligen ser man att det har lånats en del av det som var bra med gårdagens nationella socialism. Men varför uppfinna hjulet två gånger.

Det att den politiske ledaren Adolf Hitler tvingades bygga upp en tysk stat med en stark arme’ drevs egentligen på av att den judiska makten med säte i USA som 1933 förklarade krig mot Tyskland genom ekonomisk bojkott vilket försatte Tyskland i en svår situation. Sedan trakasserades och förföljdes även det tyska folket och tyskar som bodde i länder som Polen. Men bakgrunden till allt om det andra världskriget och judens taktik är väl känt för nationella. Historien som berättas i skolor och på TV av sionismens hantlangare är ofta ljusår från sanning relaterat till verkliga händelser.

Man kan som nationell inte bekänna sig till ett politiskt system som verkar för att bryta ned det nationella självbestämmandet och dessutom tycks göra allt för att försvaga vårt vita nordiska folk. Det som sker i Nordeuropa är helt enkelt ett sionistiskt krig mot det vita folket. Därför pågår en av judiska finansmän, politiker och dess sluga medieindustri dagens välstrukturerade massinvandring. Fråga någon inblandad judisk ledare om detta är sant och du får naturligtvis höra det inarbetade förvirrande påståendet om att sådant sätt att tänka är en konspiration. Hur sittande makthavare ser på medvetna som vågar ifrågasätta vad de styrande numera gör kan man läsa om i olika publikationer.

Den som exempelvis inte fogar sig under experiment att låta sig Covid-19 vaccineras betraktas nu som en suspekt person. Här följer en länk till en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning (msb.se) Man kan där sammanfattningsvis klart se att skriften i fråga menar att de som inte håller med om att ett fåtal styrande ska få diktera allas vardag ska förstå att de inte är välkommen i vad de styrande tycks tro är deras samhälle. Där kan man kanske säga att de en gång för alla har bevisat att deras tal om demokrati bara mest är fräcka och tomma ord.

Nationell socialism i Norden har kommit bra mycket längre än vad många i allmänheten har kännedom om. Här rekommenderas verkligen att alla läser motståndsrörelsen skrift, Vår väg. Vår-väg2017-03.pdf (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se) Många forskare har kommit fram till att främst yngre sällan läser längre texter, därför har rörelsen även grundläggande information om världsåskådningen och rörelsens politik och ideologi samlat i några kortare klipp från Nordisk Radio och podden, Ledarperspektiv: Poddar om ideologi (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Som sagt ovan så är det oavsett personlig tro en svår tid. Men som vit nordbo, brukar man inte ge upp i första taget. Det skulle våra förfäder aldrig ha gått med på. Självförsvar är något självklart.
Folkgemenskap!

1 gillning

Fy fan. Mitt land är förlorat.

Det finns inget som heter att något är förlorat. Hur svårt än något må se ut så har vi alltid en nedärvd genetisk kraft inom oss som sanningens fiende fruktar enormt och därför även försöker att radera med massinvandring, vaccin och annan skit. Tillsammans i nationell anda och politisk kamp för frihet är det vita nordiska folket i sanning oslagbara.
Folkgemenskap!

1 gillning

Rätt så - aldrig ge upp. Uppgivenhet är den bästa partnern för våra fiender. Ex: i över 50 år har Göran Oredsson kämpat - tre veckor innan han gick över till sina hjältar levererades tidningen till våra medlemmar. Svag och sönderbruten av cancern - han gav aldrig upp. Sade till mig:" Du får kämpa vidare. Men två saker begär jag: Gå med i en rörelse som bekämpar homosexualitet och rasblandning!! " - - - Det blev NMR .

1 gillning