Förvärrades branden i Göteborg,så att systemet fick folk att flytta fokus från Kevinfallet?

Visst, det hade nog varit många som dött i diskoteksbranden 1998 ändå. Men 63 personer? I Sverige har det varit ovanligt att så pass många har dött i en brand.