Förundersökning mot Tomas Eneroth nedlagd

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/forundersokning-mot-tomas-eneroth-nedlagd

“Varit frågan om en flyktig beröring” • Inte anledning att misstänka brott, enligt Särskilda åklagarkammaren.

Karriäråklagare till sosssar som väljer bevarandet av deras Icke verklighetsförankrade Ideologi istället för en neutral rättsprocess. Hela partieliten bör skickas till en obunden anstalt,där de kan få sina rättmätiga diagnoser.

Polis och åklagare har aldrig varit något annat än maktens drängar.

Nu vet landets alla kvinnor vad som gäller om en en man kanske ”råkar” tafsa lite på rumpan. Då alla människors lika värde politiskt ofta framhålles, gäller säkert samma syn på alla män…
Nedanstående citat av åklagare visar landets kvinnor vad som gäller.

”Målsäganden har blivit antastad genom att en person strukit med sin hand i en svepande rörelse från övre delen av hennes rygg i höjd med skulderbladen, ner längs ryggen och slutligen över rumpan samtidigt som hon fått en neutral fråga om det som varit under dagen. Beröringen, som skett utanpå kläderna, har av målsäganden upplevts som en kränkande smekning.”

”Det har inte genomförts förhör med den anmälda personen, då åklagaren, efter genomförda förundersökningsåtgärder, kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget.”

Det är intressant med juridik, har läst aktuell dom. am-169335-21.pdf (aklagare.se)
Jämställdhetens faktiska verklighet tycks nu alltså juridiskt fastställd.

Nå ja ta det lugnt. Sedan Me too rörelsen har mycket av lite skämtsamhet försvunnit och vissa kvinnor vill göra en höna av en fjäder. Dels att väcka uppmärksamhet eller överdriven feministideologi. Har inget med politik i sig att göra.

I det här fallet var det inte den drabbade kvinnan som gjorde polisanmälan, utan den ökände socialdemokratiske flyktingentreprenören och riksdagsmannen Robinson-Emanuel. Vad hans dunkla motiv var återstår att se.

Hos mig väcker det här unkna beslutet två frågor. Kommer Sveriges lågintelligenta nyadel att tolka det som att det var en flyktingberöring, för dom vet knappast skillnad på flyktig och flykting och därmed tolka det som att det är helt OK att greppa svenska kvinnor och flickor i skrevet på badhusen som numera är deras hävdvunna domäner

OCH - varför dömdes inte SD-euparlamentarikern som berörde en partikollegas bröst, vilket hon även uppskattade och inte ville beivra efter samma måttstock?

Han har överklagat domen till Högsta domstolen så han får väl anföra att beröringen var flyktig. Snart får vi väl höra att en gruppvåldtäkt begången av åtta nyadelblattar mot en svensk flicka i yngre tonåren var flyktig och därmed bli frikända.