Förståelsearbete!

Förståelsearbete!?

Konflikter emellan människor och folkgrupper kan skapa mycket negativitet! Speciellt om det leder till krig. Vi har sett det många gånger förut! Ett krig som skapat väldigt mycket negativitet och dessutom var onödigt, är II:a världskriget. Det finns flera olika teorier om orsakerna till uppkomsten av kriget, och det finns fakta som inte kommer fram i dagsljuset i den vanliga mediadiskussionen. Klart är dock: Tyskland och Tyskarna är inte enskilt ansvariga. Kanske det inte ens i huvudsak var deras, och Adolph Hitlers, -fel.

För att undvika att skapa krig, konflikter och osämja är det viktigt att utföra ett förståelsearbete! Vilka är de ingående komponenter som ligger och driver och blåser på den här osämjan!? Vad har sagts och gjorts? Vilka är mina egna handlingar och min roll i det som sker!?

Det är oerhört viktigt att se sin egen roll i en konflikt! Det är ingen naturgiven lag som säger att folk behöver hamna i konflikt. Det finns saker att göra! Ord kan väljas och väljas bort. Handlingar kan undvikas att göras, och prioriteras.

Bakom allt detta ligger ett förståelsearbete, där man bygger broar av förståelse gentemot tidigare generationer, gentemot andra människor, och andra folk.
Sämja är möjlig.

Stor kram

Det förståelsearbete som det vita riktiga svenska folket idag är i störst behov av är nog faktiskt att förstå sitt eget bästa och att inte fortsätta att krypa på knä som en skock tanklösa får. Det är väl inte meningen att hela Sverige ska bli till ett enda mörkt kaosartat utanförskapsområde.

För att rädda vårt nordiska folk från utrotning är det dags att vakna ur det förlamande sionistiska flummandet och förstå att det omgående är dags för en helt ny politik för en ny tid. Det är nu dags att alla riktiga svenskar blir medvetna om sitt värde och tänker på sitt eget vita folks bästa och låter övrigt folk få leva i samklang efter vad naturen i deras hemland i Mellanöstern, Afrika eller så rustat dem med i form av unika genetiska förutsättningar.

Det vita nordiska folket måste förstå att det inte kommer att finnas något land som kommer att agera godhetsknarkande socialbyrå åt vårt folk när det inte finns några mer vinster eller tillgångar här att hämta och de sluga har sugit ut vårt folk till sista blodsdroppen. Älska ditt eget folk! Stöd redan idag – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!