Förskriver "covidkittet" istället för vaccin - anklagas för bruk av oprövat läkemedel

Läs hela artikeln på Nordfront: Förskriver "covidkittet" istället för vaccin - anklagas för bruk av oprövat läkemedel

Kittet innehåller malariamedicinen hydroxyklorokin och antiparasit-medlet ivermektin • Inte heller vacciner mot covid är prövade.

“Inget av dessa preparat är systmatiskt utprovat, och för båda gäller att dess verkan mot covid är högst ifrågasatt av forskare.Ivermektin har inte heller – vilket Morato framhåller – fått något godkännande av Den europeiska läkemedelsmyndigheten för covidbehandling.”

Detta gäller ju i allra högsta grad för det gift man kallar “vaccin” och som man tvingar folk att ta, genom olika former av påtryckningar. Nu har det visat sig att de “vaccin” som erbjuds i våra liberala västländer är mer eller mindre verkningslösa. Enligt senaste studien som presenterades i svensk media så har man i princip ingen motståndskraft mot covid efter ett år, även om man tagit bägge de ordinerade sprutorna.

Nu talas det om påfyllnadsdoser, trots att man är “fullvaccinerad”. I Israel, där befolkningen i ett tidigt skede blev “fullvaccinerad”, är man nu inne på en tredje dos och här i Sverige talas det om att man återkommande kommer att behöva ta nya sprutor. Då är det inte längre ett vaccin man får - vaccin ska ju skapa immunitet - utan ett läkemedel. Och detta “läkemedel” är tydligen så verkningslöst att man kommer att behöva en livslång “medicinering”.

Vad är det då som driver myndigheterna i våra liberala skitländer att tvinga på befolkningarna ett verkningslöst gift som dessutom kan orsaka svåra sjukdomar och tom döden?

Det finns två saker: Det första är naturligtvis de enorma vinster som läkemedelsjättarna gör och för politikerna hägrar de sk covidpassen. Med dessa elektroniska covidpass kan man bevaka och kontrollera befolkningarna in i minsta detalj, något som får livet i “1984” att framstå som en idyll.

Det gäller alltså för våra makthavare att till varje pris undvika en verksam behandling, med tex den typ som beskrivs i artikeln: Hydroxyklorokin och ivermektin tills vaccinpassen är på plats.

Att våra makthavare här i väst verkligen är desperata inför varje form av berättigad kritik mot den påtvingade massvaccineringen, visas av den här händelsen:

Efter att man i tyska RT DE (Russia Today) framfört kritik mot de påtvingade vaccineringarna med åtföljande covidpass i Tyskland, valde Youtubes judiska ägare att släcka ner både RT DE och en annan tyskspråkig kanal, Det Fehlende Part.

Detta har fått den ryska regeringen att hota Youtube med att blockera Youtube i hela Ryssland, om inte det judiskägda företaget omprövar sitt beslut gällande deplattformeringen av RT DE och DFP.