Forskning: Genetik betydligt viktigare än miljö

Läs hela artikeln på Nordfront: Forskning: Genetik betydligt viktigare än miljö

Tydlig slutsats efter 100 års forskning på tvillingar • Miljö påverkar bara människans egenskaper med 5 - 10 procent.

Tolkningen av detta blir inte direkt politiskt korrekt. Hur ska man exempelvis se på befolkningar där vissa beteenden och mätvärden skiljer sig markant. Är det pga genetiken i den stora massan som vissa länder aldrig lyckats bygga välstånd, och aldrig skapat ett socialt nät där de bryr sig om, och tar hand om, de svagare? Redan på vikingatiden fanns regler för ex vis sjukpenning här i Norden…

Varför forska om det självklara…

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Alla stora kulturer under gångna tider ha dukat under, emedan den ursprungliga produktiva rasen dog ut till följd av blodförgiftning. Den yttersta orsaken till undergång var alltid, att man glömde, att all kultur är beroende av människor och inte tvärtom, att alltså, om en viss kultur skall bevaras, den människa, som skapat den, måste hållas vid liv. Detta vidlivhållande är bundet vid den järnhårda lagen, att den bäste och starkare nödvändigtvis och med rätta skall segra. Den, som vill leva, må alltså kämpa, och den, som inte vill strida i denna den eviga kampens värld, förtjänar inte att leva.”

(Mein Kampf)

Självklart är intelligensen genetiskt betingad. Men jag förstår inte riktigt om de menar personliga egenskaper som beteenden. Hur förklarar man psykopati och narcissism? Det som förstör samhället så pass mycket. De människor som inte har någon empati har inga som helst problem att utsätta andra, helt oskyldiga, människor och djur, för våld av alla de slag. Måhända föds vissa med dessa egenskaper, men till största delen måste de ju vara gjorda av uppväxten, alltså miljön. Narcissism och psykopati är ju ingen brist på intelligens.

Det är viktigt att man får lära sig som barn om empati, både gentemot sig själv och andra. Då är man rustad mot människor som vill en illa. Men för det krävs det vuxna som har empati själva att lära ut. Annars blir det en lång väg att lära sig själv som vuxen. Empati leder till självaktning, som leder till styrkan, som det är, att slå tillbaka mot orättvisor och dåliga människor. Man skall aldrig låta någon bete sig illa mot en själv. Jag tänker på alla missbrukare t.ex som alltid behöver medberoende. Och det är människor som accepterar ett dåligt beteende som slutligen stödjer det. Det är så man kan fortsätta bete sig illa, och det gäller väl det mesta.

Förlåt aldrig, utan ge tillbaka istället. Det är en visdom.