Förbud mot bemanningsföretag på väg i Norge

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/forbud-mot-bemanningsforetag-pa-vag-i-norge

Stöds av en majoritet i Stortinget • Næringslivets Hovedorganisasjon: ”Ger brist på arbetskraft!”

De kan ju börja med att byta ut Marcus mot Fjotolf.