FOI får i uppdrag att kartlägga rasismen på internet

Läs hela artikeln på Nordfront: FOI får i uppdrag att kartlägga rasismen på internet

FOI ska samarbeta med bland annat Forum för levande historia • “Antisemitism” först på listan över typer av rasism att undersöka.

Judediktaturen visar sitt fula tryne!

2 gillningar

Regeringen har oftast en rätt så märklig utgångspunkt när det gäller forskning inom området som de benämner som rasism. Det är märkligt att det bara generellt granskas hur ett fåtal minoritetsgrupper upplever nämnda fråga i olika situationer. Då de styrande i rapporter inte tar hänsyn till alla kända folkgrupper i samhället så blir naturligtvis en sådan forskningsrapport av ett obetydligt värde och helt missvisande för att inte kanske rent utav säga att en sådan rapport i sig nog genom en bristande objektivitet riskerar att utgöra en form av strukturerad rasism. Mångkultur brukar styrande tala om. Men ordet som sådant betyder tydligen olika från styrandes sida när det gäller forskning i ämnet de valt att kalla för rasism. Det är ofta endast de fem största minoritetsgrupperna som brukar belysas i forskningsrapporter av aktuellt slag. När det gäller neutral seriös forskning bör naturligtvis även den folkgrupp som majoriteten tillhör beaktas. Det tycks här förekomma ett märkligt antagande att det inte finns någon etniskt svensk folkgrupp. Samhället är bevisligen byggt av vita nordiska etniska svenskar med europeiska rötter vilket ofta uppenbart politiskt helt tycks förbises.

Regeringen brukar väl ofta uttryckligen stå för åsikten om att allas lika värde är något centralt för demokrati i landet. Men när forskningsrapporter om rasism ständigt utelämnar vissa raser så finns det i sig ingen anledning att det läggs miljoner kronor i anslag till forskning som är missvisande. Forskning om rasismen i samhället var en gång i tiden kanske inriktad på att identifiera och stödja grupper som på olika sätt kunde utsättas för negativt bemötande i olika situationer. Numera syns forskningen mer vara ett verktyg för att kunna skuld och skambelägga de grupper som utelämnas i forskningsrapporter inom det numera abstrakta området som de styrande brukar kalla för rasism. Det är utan tvekan som så att forskningsrapporter används som underlag för olika lagstiftning och samhällsstyrning inom inte minst skolväsendet. När då vita etniska svenskars vardag uppenbart medvetet förbigås tyder det på en rasbetingad fientlighet mot dagens majoritetsbefolkning.

Om de styrande verkligen menar allvar med orden om allas lika värde och inte bara retoriskt använder i mångas öron kanske svåra ord utan egentlig mening och innehåll. Då borde självklart ämnet rasism även inkludera den typ som inte minst vita svenska barn och ungdomar ofta möter i sin vardag på många olika förnedrande sätt. Men det är kanske inte något som intresserar dagens politiskt styrda forskare över huvud taget. Den här frågan kommer med all sannolikhet att växa i den vita delen av befolkningens politiska medvetande. För det är egentligen inget annat än ren rasism från styrandes sida enligt många av dagens väljare när forskningsrapporter kanske används oetiskt i politiska dunkla syften för att trycka ned en stor del av den skattebetalande befolkningen. Historiskt är det ofta sådana här subtila rasistiska övergrepp mot ofta helt godtrogen politiskt omedveten befolkning som i förlängningen leder till politiska omvälvningar av olika slag.

Jag håller ju med Armafrei, med vill uppmärksamma medias (MSM’s) rasism.

MSM är USA-imperialismens språkrör och gör därför stor skillnad mellan människor utifrån deras länders styrandes förhållande till USA. Är de styrande underdåniga USA är de presidenter, regeringschefer o.dyl. Är de styrande mot USA är de diktatorer. Och benämningen ändras när förhållandet till USA ändras.
När USA, eller deras ombud torterar är det “tortyrliknande metoder”. Är det en nation som inte går i USA’s ledband som torterar så är det kort och gott tortyr. Av detta får jag intrycket att det inte gör lika ont när man blir torterad av USA eller deras hantlangare.
Offer för USA eller deras ombud förringas eller omnämns inte. Offer för de stater som inte är USA’s lydiga bandhundar (Kina, Ryssland t ex) uppmärksammas i mycket stor omfattning.
Samma dubbelmoral gäller krigsbrott, brott mot mänskligheten, ockupation, intervention, fängslanden, m.m m.m.
Och vilka är världssamfundet? Det är inte alla världens länder utan den ytterst lilla klick som bekänner sig till västvärldens hyckleri. De andra 90 % av värdens länder räknas inte dit.
Det som MSM med all tydlighet klargör är att västvärldens länder och medborgare är viktiga och mer värda än andra. Men denna MSM’s rasism är vi så indoktrinerade med att vi inte tycks vara medvetna om den. Och minst medvetna är de godahetsknarkande antirasisterna som arbetar på eller har dessa hycklande medier som sina plattformar och försörjningskälla.

1 gillning

Anställda på FOI måste känna sig värdefulla när de sitter och låtsasjobbar med så meningsfulla arbetsuppgifter.

2 gillningar

Rasforskning i omvänt form? Tja, det man inte har i huvudet har man i kroknäsan och då blir det lite annorlunda.

1 gillning

Det finns ingen “rasism” från svenskar . Men det är lite som med ordet " fördomar " det är egentligen Samlade Erfarenheter !!
Om vi levat i ett normalt land där utlänningar var turister så skulle vi alla med glädje visa rätt väg till den sevärdhet turisten frågat om.

1 gillning

Det är en stor del av problemet.

Rasism, fodrar att det finns raser, vilket de styrande märkligt nog ofta förnekar existensen av. Sionismen har hos vita nordbor så ofta blandat ords betydelse och flyttat fokus från verkligheten. Den som slugt i bakgrunden vill styra och äger talets och retorikens gåva kan ofta styra över tanken. Psykologi och dess praktiska användning i vardagen är inte för inte en av judens yrkesspecialiteter. Många ord i långa banor i rapporter kan för oinsatta verka förtroendeingivande och helt objektiva. Det går som bekant att bevisa nästan vad som helst med briljanta utläggningar och grafisk statistik. Men för att göra det hela enkelt - rasism är negativa handlingar och uttryck. Medan rasmedvetenhet är positivt och värdefullt och alltid något som varje vit svensk och nordbo måste bära med sig stolt. När någon kanske kallar oss nationella för ”rasist” ska svaret alltid vara, helt fel - Rasmedveten! Det här är självklart för oss nationella, men mycket viktigt för alla nytillkomna läsare att förstå. Många här i landet är idag intresserade av politiska alternativ och vill lära känna landets enda sanna opposition. Rekommenderar därför ett besök hos Nordiska motståndsrörelsen:
Vad är nationalsocialism? (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!