FN tog ställning för förintelsebluffen

Läs hela artikeln på Nordfront: FN tog ställning för förintelsebluffen

Resolution om att ta ställning för förintelsemyten lades fram av Israel • Endast Iran röstade emot

Sionismen visar här sin makt, men att det judiska folket får en särställning i att beskriva orsak och eventuell verkan är väl inget nytt egentligen. Det är vinnaren som skriver historien, men historieböcker har aldrig varit något som helt varit ristad i sten.

Det här visar vem som har! Har haft makten nästan hela tiden.

‘fn’ slog precis in sista spiken i sin hädiska pedofl’organisation’, urlögnernas lögn är nu ett ifficiellt ‘dokument’

Vi får väl börja hitta på kodord eftersom det sannolikt snart då också kommer att bli förbjudet att förneka förintelsen i Sverige också.

Man kan ge sig f-n på att om det så kallade utvalda folket bestämde sig för att lägga fram en resolution om att förbjuda förnekelse om existens av Jultomten så skulle det också gå igenom. Många kodord blir det nog i längden om man alltid ska vara judisk makt till lags.

En lögn är en lögn även om alla tror på den.

Det finns just nu bara EN resolution som gäller och det är för kroknäsor, resten har de kastat i sopkorgen.

1 gillning

Ju fler desperata försök att slå ner på oberoende forskare som objektivt försöker ta reda på rimligheten och fakta desto större blir misstankegraden att Judarnas versioner är falsk, och alltså inte tål någon granskning. Att de dessutom måste lägga till stränga straff mot de som försöker gör ju inte judarnas version mer trovärdig, tvärtom det tyder på att det inte krävs mycket att slå hål på deras historier och siffror.

1 gillning

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”I judens liv som parasit på andra nationers och staters kroppar ligger grunden till en egenart, som en gång föranledde Schopenhauer till det redan citerade uttalandet, att juden är “lögnens store mästare”. Tillvaron driver juden att ljuga, att ideligen ljuga, liksom den tvingar nordbon att klä sig varmt.” (Mein Kampf)

1 gillning

Bäst är att inte bry sig. Eller som tandkrämsreklamen: Kommer de med sin förintelsebluff - så ler bara. Det kan Du inte straffas för.

“Winners” who wrote the history are Jews. World Jewry writes history because they dominate mass media, educational insititutions and financial banking system! Gentile nations were just stooges of International Jew to destroy National Socialist Germany. Those people who are aware of what National Socialism really stands for are persecuted and thrown in prison for simply stating the obvious truth.

UN is another Zionist Jewish supremacist organization! World Jewry wants not only to outlaw Holohoax “denial” all over the world, but they also want to make so called “anti semitism” to be a criminal offence. The so called “Anti semitism” is more than simple hatred of jews, and it includes denying Holocaust, saying that the Jews own the media and many other things. That’s according to the definition of the U.S. State of Department! In Soviet Union it was a death penalty to criticize Jews, and that’s what UN wants really to implement! That’s the Jewish Bolshevik dream!

Nationalists know the Jews of power and know what Zionism is all about. But just as demonstrations against vaccine dictatorship have made people show their opinion, other and new doors will be opened that the rulers probably did not have in mind when they introduced their mandatory system of experimental vaccines.

Yes as Dr Goebbels said one day all the lies will collapse like house of cards, and the truth will prevail once again!